Lövudden i vinterdräkt

Vintern är en årstid med starka och bestämda krafter. Dagsljus blir en bristvara och en resurs att sätta värde på. Det är kallt ute (stundtals inne också) och det påverkar vad som kan göras och hur det kan gå till. Under noll grader sker en drastisk förändring då små och stora saker fryser, vilket både hindrar och öppnar upp möjligheter. Förekomsten av det märkliga ämnet snö som uppträder i en mängd olika gestalter med olika karaktär är också en företeelse att ta hänsyn till, kämpa emot eller glädjas åt.

Veckolista

Veckolista
Under vecka 5 är jag verksam på Lövudden och denna text innehåller små rapporter (som fylls på efterhand) om vad jag arbetar med under vintertiden. Jag tycker om att göra listor av olika slag och listan som visas ovan är en veckolista för vecka 5. Som alltid med listor blir en del saker inaktuella. Min skidåkning fick t.ex. ställas in eftersom jag hade ont i ena benet efter en liten muskelsträckning och isen på Vindommen var för osäker för ensamt pimpelfiske. En del saker på listan upplevs som roliga och lätta medan andra upplevs som tråkiga och jobbiga. Jag brukar göra lite varje dag på en del projekt medan andra uppgifter slutförs i ett moment. Jag ser listan som en hypotes, fylld av möjligheter och har slutat må dåligt om inte allt blir överkryssat.

Vattenkittel, kaffebryggning och bullar på värmning

Det finns några vardagliga sysselsättningar som att elda i vedspis och braskamin, hämta ved, skotta gångar till de mest frekventerade ställena på tomten, ta in snö och smälta, borsta snö av kängorna, laga och äta mat, dricka kaffe, vila en stund osv.

En vindfälld sälg sågas med handsåg Veden staplad till tork i tillfälliga vedhuset

Vedhantering
När eldarna ska hållas igång inses betydelsen av en funktionell vedhantering i alla steg. Processen börjar ute i landskapet när träd fälls med lämpliga redskap. Stammar och grenar ska sedan transporteras till en beredningsplats där den sågas och hugges till ved av lämplig storlek, anpassad till de varierande eldstäder och eldningsmetoder som kan finnas på platsen. Veden ska sedan staplas på ett bra sätt i ett torrt och luftigt utrymme för att torka i minst ett år. Jag har som mål att ha två års förbrukning i lager och följer organiskt med i den ökande mängd ved som går åt i takt med att vistelsetiden ökar även under eldningssäsongen. Just nu är vi uppe i två kubikmeter ved om året. Den ved som staplats in under veckan ska eldas vintern 2015/2016.

En omgång sågad till ved

Veden kluven med yxa

Rivningsarbete
I samband med att ett uthus har rivits för att ge plats för en nybyggd gäststuga ska också ett vidhängande gammalt utedass rivas. Det står där i sin glesa ensamhet och när lusten plötsligt faller över så tar jag kofoten och bryter loss några brädor. Det här är en destruktivitet som värmer.

En av sektionerna där väggbrädor ansluter till taket

Jordhyddan
Nere i jordhyddan är det lugnt, tyst och jordkällarvarmt trots att ingen aktiv uppvärmning har varit igång. Jag har startat ett krångligt, omständligt och småpilligt arbete med att tilläggsisolera ett smalt utrymme som löper längs väggarnas övre del som ansluter till taket. Det är sammanlagt tio sektioner med de ungefärliga måtten 15×60 cm. som ska åtgärdas. Vindtät papp ska klippas till och häftas fast mot tak- och väggbrädor, träull ska packas in i utrymmet och en plywoodskiva ska mätas in, sågas till och skruvas fast med exakt passning.

Vindtät papp fasthäftad och träull inpackad Skiva tillsågad och fastskruvad

På bilderna syns hur en sektion ser ut innan åtgärd och två moment med den första sektionen som är lite större än de övriga nio, eftersom den befinner sig ovanför dörren. Jag hade gruvat mig inför detta arbete som en gör ibland. Det visade sig vara enklare än jag trodde. Skivorna kommer att målas med gulgrön linoljefärg och längs skivorna runtom hyddans överkant kommer en hylla att löpa.

Inomhusarbete
Den rika förekomsten av mörker utomhus gör vintertiden till en perfekt tid för olika inomhusarbeten.
En stor del består för min del av olika slags datorarbete i form av skrivande, kommunikation och forskning. Jag skriver på en svensk bok om permakultur, forskar i den svenska permakulturens historia och arbetar på mitt diplomarbete inom permakultur. Bloggen ska födas med nya texter och bilder, kurser förberedas och studier genomföras.

Kontor och verkstad

Att sticka på en blå filtremsa och laga kläder är två aktiviteter som ger lugn och lägger hjärnan på en skön nivå av stillsamt, flytande och kreativt tänkande.

Lagning av små klädesplagg

Av tradition är vintern en tid för att se över sin utrustning, laga trasiga föremål, slipa eggverktyg, sätta nya skaft på redskap och utveckla saker till det bättre. Under veckan har jag förbättrat vår 12-Voltsanläggningen genom att utvidga systemet med en lampa ovanför diskbänk och vedspis. Ena handtaget till vedkorgen gick också förväntat sönder och lagades på nedanstående moderna och funktionella vis med en återbrukad grov kopparledning och en bit vattenslang.

Nytt handtag på vedkorg

Namnskyltar till växter
Jag har under flera år försökt hitta ett bra system för att pedagogiskt märka upp växter i min trädgård. Trädgården på Lövudden innehåller en stor mängd både vanliga och ovanliga växter. Det är bra för mig vid studiebesök när minnet sviktar och när människor går omkring på egen hand att det finns uppgift om de olika växternas namn. Jag har provat det mesta, både vad gäller själva skylten och med vad texten skrivs. Hittills har det dock inte dröjt länge förrän naturens ständiga och tålmodiga krafter gjort skyltarna odugliga för sin tänkta funktion. Nu provar jag ytterligare en metod genom att texten hamras in med bokstavsstämplar i aluminiumplåtar. Det är ett omfattande jobb och det var ju tusan vad långa de latinska namnen är. Tre är klara och det är cirka 200 kvar att klippa till och stämpla.

Första namnskyltsförsöket

Veckans TV-program var samma varenda kväll, men ändå inte. Det finns väl knappast något mera intressant och varierande på ett harmoniskt sätt än en eld i braskaminens ”TV-ruta”.

Veckans TV-program

Jan Gustafson-Berge

Annonser