Förslag på omslag med "bildbokstäver"

Arbetet med boken fortsätter och vi närmar oss nu 200 färdiga sidor av sammanlagt 300. Nu pågår framförallt insamling och bearbetning av texter från gästskribenter och skapandet av växtlistor för olika ändamål. Jag planerar att göra ett provtryck av ett ark innan sommaren och att lämna in den färdiga boken under hösten.

Det finns fortfarande möjlighet att medverka i bokens tillkomst på flera olika sätt. Du kan läsa mer om detta och om boken här.

Förslag på framsida med bildrutor

Vi har också börjat göra förslag på hur omslaget kan se ut och här presenteras två av förslagen. Berätta gärna vad du tycker om dem genom att mejla: kosmotopia@gmail.com

Jan Gustafson-Berge

Annonser