Mycket på liten yta: uteplats på Stolplyckan i Linköping

Permakultur – en designmetod för hållbart levande
En avancerad introduktionskurs på 7 tillfällen startar 11/2 2014. Kursen hålls på tisdagar, klockan 18-20.30, i Linköping och kostar 800:- inklusive boken ”Permakultur i ett nötskal” av Patrick Whitefield. Studiematerial är också de texter som finns i den bok om permakultur jag håller på att skriva.

Under kursen varvas föredrag, bildspel, diskussioner, gemensamt kunskapande och deltagarnas beskrivningar av sina egna designprojekt.

Permakultur erbjuder metoder för analys och design av en plats med syftet att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människan. Ämnen som behandlas är bl.a. odling, boende och energi. Kursen ger dig kunskap om de grundläggande principerna för analys och design inom permakultur. Du får också göra en förstudie till ett eget projekt.

Anmälning till: kosmotopia@gmail.com

Jan Gustafson-Berge

Annonser