Det gröna rummet (Bild Klara Berge)

Föredrag om permakultur
Småbrukare i Östergötland bjuder in till ett intressant föredrag om Permakultur med Jan Gustafson-Berge, i Naturcentrums lokal, Lasarettsgatan 1, Trädgårdsföreningen, Linköping. Söndag 17 november kl. 14.00.
Inträde 50 kr. Kaffe ingår. Parkeringsplats finns.
Vid frågor ring Ingrid 0105050214.
På Lövudden, vid sjön Vindomen, använder Jan sina tankar i t.ex. ekologisk odling, skogsträdgård, småskaligt byggande, vattenhantering, energi etc.
Där planerar vi ett studiebesök till våren.
ALLA VÄLKOMNA!”

Permakultur – en designmetod för hållbart levande
En avancerad introduktionsurs på 7 tillfällen startar 11/2 2014. Kursen hålls på tisdagar, klockan 18-20.30, i Linköping och Kostar 800:- inklusive boken ”Permakultur i ett nötskal” av Patrick Whitefield. Permakultur erbjuder metoder för analys och design av en plats med syftet att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människan. Ämnen som behandlas är bl.a. odling, boende och energi. Kursen ger dig kunskap om de grundläggande principerna för analys och design inom permakultur. Du får också göra en förstudie till ett eget projekt.

Kursprogram 2014
Under sidan KURS kan du läsa om det kommande årets kurser på Lövudden.

Jan Gustafson-Berge