Mustningsfesten är över för detta år

Jag har nu mustat äpplen i tio år på grundval av delvis egentillverkad utrustning och människokraft. Tidigare texter om mustning och cidertillverkning finns här och här. Mustningen har varit inriktad på husbehov och har haft stora inslag av undervisning och social aktivitet.

Produktionsökning och teknikutveckling
I takt med att vi fått smak på mustningens produkter i form av ren äppelmust och cider, samt att tillgången på äpple och förvaringsmöjligheter ökat, har produktionen i liter räknat också ökat från år till år. Under 2013 har vi vid två tillfällen för egen del pressat fram 40 liter must som konserverats på bruna halvlitersflaskor och 40 liter som i skrivandets stund står hemtrevligt puttrande i 4 stycken 10-liters damejeanner. Denna produktionsökning har varit möjlig genom ökad erfarenhet av processens alla steg och genom teknisk utveckling och förbättring av processens ingående redskap och hjälpmedel.

En damejeanne färdigladdad med färskpressad must Konservering i tvättgryta, 75 grader i 30 minuter

Det första steget var att köpa en handdriven äpplerivare som ersatte krossandet av äpplehalvor med en T-formad trästöt i plasthink.
Det andra steget var att bygga en till korgpress modell större samt att förstärka pressarna med nya korgband.

En kör av stämmor
Vid varje mustning finns det alltid minst en person (ofta en man) som gärna har synpunkter på hur pressarna och övrig utrustning kan bli bättre. Många av dessa synpunkter har jag tagit till mig och använt för att sakta förbättra utrustningen och effektivisera processen inom ramarna för rådande förhållanden och människan som kraftkälla.

De senaste två åren har en ny röst höjt upp sin stämma och det är min vän Erik från andra sidan sjön, med vilken jag samarbetar inom flera olika projekt. Erik arbetar som uppfinnare och har nu funnit ett uppfriskande och meningsfullt område inom självförsörjningens arbetsfält för sin kreativitet. I år provade vi två av Eriks innovationer med gott resultat och han berättar nedan om sina tankegångar kring detta.

FORSHULTS-Pressen
Efter att ha mustat med en konventionell skruvpress inser man att mycket av själva arbetet går åt till att skruva luft. I kompressionsfasen är den första tredjedelen luft och i dekompressionsfasen är två tredjedelar luft. Endast i en tredjedel av arbetet behövs den kraft som själva skruvandet ger. För att effektivisera processen krävs därför att man kan konstruera en press där arbetet fokuseras runt den tredjedel av sträckan där själva pressandet sker.

Den nytillverkade Forshults-pressen Pressen i slutfasen av andra kompressionen

I min press har jag därför delat upp arbetet i två moment. Under den första tredjedelen av kompressionsfasen pressar man kolven uppifrån och ner med ren kroppskraft med en hävarm och en bandslinga för foten och låser den sedan i detta läge. Den andra och mera kraftkrävande tredjedelen pressar man underifrån med en 10 tons domkraft. När pressandet är klart lossar man domkraften varpå korgen sjunker ner till ursprungsläget. Sedan lyfter man enkelt upp kolven med handkraft. Inget arbete går då åt till att nollställa pressen. Den totala byggkostnaden för denna press har varit 500 kronor, varav 300 för domkraft och 200 för brädor och skruv.

Erik upphäver tyngdlagen på äppleplockarstegen

Äppelstegen
Mina äppelträd ingår i en äldre fruktodling och är mycket gamla. De är inte beskärda på länge vilket resulterat i att den bästa frukten sitter högt upp och ytterst i träden. Det är svårt att komma åt frukterna med en vanlig stege eftersom grenarna inte är starka nog att ställa stegen emot. Jag behöver därför en stege som liksom svävar i luften. Detta har jag löst genom att sätta fast stegen på en vagn kopplad till min fyrhjuling. Stegen hålls sedan på plats via vinschen på fyrhjulingen. Jag backar fram mot trädet och ställer enkelt stegens vinkel med vinschknappen. Detta fungerar utmärkt men är dock lite läskigt i början innan man lärt sig att lita på konstruktionen. För att underlätta själva plockandet kan du montera ett rör med bred öppning på stegen som leder fukten rakt ner i vagnen. Lägg också en madrass i vinkel på flaket för att undvika skador på frukten.

Jan Gustafson-Berge och Erik von Schoultz

Annonser