Åskhimmelsdramatik över åkern

När vi fick disponera det lilla fältet bredvid vår tomt för två år sedan frågade bonden om jag ville låna åkern på andra sidan grusvägen också. Då skrattade jag och menade att det var jag inte mogen för. Men den igenväxande åkern låg där framför våra ögon varje dag och sakta började en vision och några idéer spira. Från permakulturens värld bar jag med mig idéer om ett annat sätt att bedriva jordbruk och ett växande intresse för att odla sädesslag, oljeväxter och annat kul i en lite större, fast fortfarande liten, skala.

När sedan mina vänner på andra sidan sjön först köpte en Grålle som inte fungerade så bra och sedan fick ytterligare en fungerande Grålle började vi prata om att lära oss att plöja och markbereda med dessa gamla trotjänare och i den plogfåran tar vi oss nu fram.

Vision och idéer
Jag vill lite olika saker med detta projekt och min allmänna vision och dess olika delar kan just nu uttryckas enligt nedan:
Prova lite mera storskalig odling i gränslandet mellan handredskap och maskiner.
Odla vete, råg, korn och havre för husbehov och lära mig de olika stegen med odling, skörd och beredning till livsmedel.
Prova att odla lin, solrosor, raps, senap och vissa grönsaker i större skala än vanlig trädgårdsodling.
Bibehållet djurstråk uppåt skogen, växt- och insektsstråk längs grusvägen.
Permakultur och försök med polykulturer och mångfaldsjordbruk.

Älgko i viltstråket

Agricultura Machina Gigantica
Bonden erbjöd sig att skicka en maskinförare som kunde slå av gräset åt oss och en morgon vaknade jag klockan åtta av ett hiskeligt skramlande. Maskinföraren som skulle slå av gräset hade anlänt med sin gigantiska traktor på vilken ett tredelat slåtteraggregat fanns monterat. Jag var inte helt klarvaken så en kort stund trodde jag att moderskeppet kommit för att hämta mig tillbaka till den planet där jag föddes.

Morgontrött vy från sovrumsfönstret

Åkern är på totalt 8000 kvadratmeter och var senast odlad med havre för fyra år sedan och har sedan dess legat i träda. En i högsta grad storskalig och oljebaserad jordbruksteknik slog på 20 minuter av gräset på en yta av cirka 4400 kvadratmeter. Efter sig spottade maskinen ut tre strängar av ordnat hö för varje vända. Gräset slogs på en rektangulär yta i mitten på åkern och en 10 meter bred remsa runt om lämnades som viltstråk och allmän vistelse för djur och växter.

Glädje och panik
Min första reaktionen var glädje (projektet är igång!).
Min andra reaktion var panik (hur ska jag kunna samla ihop och transportera bort höet som inte kan finnas kvar när det ska plöjas).
Jag föll snabbt och handlöst bort från permakulturens tankeprinciper där problem ses som möjligheter ner till ett klassiskt problemtänkande där problem är problem. Höet blev ett problem som måste bort.

Ute i det okända

Ringde några samtal för att hitta någon höätare.
Funderade och arbetade under tiden med annat.
Började tänka på höräfsor till Grållen och till fyrhjulingar.
Började tänka på egentillverkade höräfsor av trä, som genom att vara breda fram och med långa piggar skulle kunna trolla höet dit jag önskar.
Började tänka på att lägga upp en mycket lång odlingsbädd längs åkerns kanter med allt höet som grund och marktäckning.
Tog den träräfsa jag redan hade och insåg att det inte skulle vara omöjligt att flytta höet med handkraft och handredskap

Jag var tillbaka i permakulturlandet igen.

Min strategi blev att låta den yttersta strängen mot de oslagna kanterna ligga kvar som en anvisning för växtbäddens plats. Nästa sträng räfsades rakt upp på bädden. Resten av strängarna räfsades samman i par och flyttades därefter med tjuga den närmsta vägen till odlingsbädden.

Träräfsa och tjuga, underbara handredskap

Nu ska åkern räfsas klart och allt höet flyttas till odlingsbäddarna längs kanterna. Senare i höst plöjer vi med Grållen. Till våren harvar vi och gör annan lämplig markberedning. Därefter ska åkern delas in i cirka 10 stycken rektangulära odlingsytor med längdaxeln i nordsydlig riktning och med arbetsvägar emellan ytorna. Varje yta bereds, sås eller planteras och bearbetas i enligt med den planerade grödans behov.

Allt är okänt. Allt är nytt. Allt kan misslyckas eller lyckas. Mycket kan läras. Livet är spännande. Berätta gärna vad du kan om detta.
Ordet gris har börjat dyka upp i tankevärlden.

Jan Gustafson-Berge

Annonser