Ett händelseförlopp kan veckla sig på flera sätt. Det kan invecklas, förvecklas, utvecklas, avvecklas, frånvecklas, tillvecklas, uppvecklas, kringvecklas och snabbvecklas.
Byggandet på Lövudden har i linje med detta vecklat sig i både förväntade och oväntade, nya och gamla krumbukter och kringelkrokar.

Årets bryggning

Brygga
Under vintern fick sig bryggan förvånansvärt nog ingen törn av den kraftfulla isen och jag slapp därför hämta tillbaka vrakresterna och bygga upp den igen som tidigare år. Grannarna har börjat engagera sig alltmera i bryggplatsen och gett mig mera energi till att utveckla finliret på bryggan. Badstegen sitter i år ordentligt fast. Landgången har blivit förstärkt och en fast bänk har placerats på bryggan. Vår båt har bytt sida och fått en bättre låsanordning. På andra sidan har en mindre strand grävts fram till glädje för badande småbarn och deras föräldrar.

Takläggning på växthus två

Växthus I och II
De första två växthusen har varit i byggvila i väntan på att virke ska uppenbara sig. I samband med rivning av det uthus som ska bli gäststuga kommer detta att ske. Då ska växthusen förses med en norrvägg av brädor och odlingsbäddarna lagas och bli högre för att kunna rymma mer odlingsjord.

Den vinklade sidoväggens grund

Växthus III
Om detta växthus och mina därpå följande funderingar kring tiden, varandet och postapokalyptiskt byggande har jag tidigare skrivit om här och där.
Tomaterna och gyllenbären i den stora och av historisk gödsel välmatade odlingsbädden växer på alldeles förträffligt i det icke existerande växthuset. Under en kurs om permakultur byggde deltagarna vidare på framdelen av växthuset med murkna stockar och fortsatte skapa golvet med krossade tegelpannor. Även växthusets sidor ska förses med odlingsbäddar och i mitten av växthuset ska det gå att sitta och njuta av värme, växande, varande och viskande visioner.

Masonitmosaik på det stora bordet

Tält
En plats under tak är av stort värde och ger många möjligheter. Grundorsaken till det stora tältets inköp var en återkommande släktvecka med 20-30 personer närvarande. Första året började vi inreda tältet med diskbänk, arbetsbänk, små cafébord och stolar. I år har det tillkommit hyllor för porslin och köksutrustning, en bänk för gasspis och ett stort bord att arbeta och äta vid. Nästa år kommer ett kylskåp och ett matskafferi att finnas på plats. Dessutom visade sig tältet fungera perfekt som växthus vid fönstren åt söder, arbetsplats för målningsarbeten, kurslokal och allmän avställningsplats. Regnvattnet från ena takhalvan samlas numera också upp med hjälp av en upphängd vattenränna. Funderingar finns på att förstärka tältets regelkonstruktion så att det kan stå uppe året om.

Plats för en asp-dome

Dome
Detta byggprojekt har varit stillsamt sovande. Området bakom domeplatsen har under sommaren röjts på hundratals unga aspträd och samtidigt har lämpliga och lite större aspar sparats, vilka kan bli byggelement till domen. Dome-sticering pågår.

Stenåldersboplats
Om det enkla byggandet har jag skrivit tidigare i slutet av texten ”Bakåtsträvande byggande”. Idén med detta projekt är att bygga och verka enligt de principer som styrde livet under neolitisk tid i det aktuella geografiska området som idag är sydöstra delen av Östergötland. En plats för hyddan är utsedd och likaså en yta för tidsenlig odling. Kanske arbetet med detta kan starta under senhösten eller vintern. En odlingsyta ska brännas och hackas fram, hyddans grund ska grävas och stensättas, verktyg och redskap ska tillverkas.

Grönt tak och terrass med växter Jordhyddans vedhus

Jordhydda med vedhus
Efter ett utsträckt arbete under en treårsperiod är nu hyddan i princip färdig för vistelse. De senaste arbetena har inneburit att sätta in egentillverkade fönster, inreda med köksavdelning, bord och sovbädd samt att göra växtterrasser längs hyddans ytterkanter. Ett vedhus har spikats samman med stammar från en stor fälld hassel och många fällda ungaspar.

Dasspalatset

Dasspalats med komposteringshus
Det nya utedasset är färdigsnickrat invändigt och väntar på grundmålning med linoljefärg och påföljande kulörsättning. Det första lagret grästorv är lagd på taket som nu kan förses med vindskivor och vattbrädor. Ett grenhus som ska dölja och skydda latrinkomposterna från regn är påbörjat. Huset är byggt av trädgrenar som uppkommer vid röjning och stamkvistning av träd i det närliggande området. En 12-voltsanläggning med solcell, regulator, batteri och lampor finns tillgänglig men är ännu inte monterad i dasspalatset.

Locklister återbrukas

Gäststuga
Uthuset har slutligen blivit tömt på alla saker som stod lagrade där. Tidigare har invändig rivning utförts genom att innertak och innerväggar samt golvbrädor har tagits bort. Nu har vi brutit loss alla locklister, foder och två fönsterinfattningar och spikrensat alla dessa brädor. Nästa steg blir att plocka bort takpannorna. Ett av årets få aktiva getingbon gör dock detta moment något riskfyllt. En förteckning över det virke och arbetsmaterial som behövs för att bygga husets regelkonstruktion och täcka ytorna med skivmaterial och råspont inför vintern är klar. Gäststugan byggs på uthusets gamla gjutna grund. Det återbrukade virket blir byggnadsmaterial till ett flertal andra byggen, bl.a. ska den mesta delen användas till en liten vedeldad bastu.

Luftig plats för kreativitet

Utomhusverkstad
När dörren öppnas till snickarboden efter vintern är den fullpackad med allt möjligt och det går bara med största svårighet att ta sig in i jakten på något verktyg eller någon spik. Den ganska enkla lösningen det här året blev att spänna upp en mindre presenning från snickarbodens södra gavel. Andra änden hålls uppe av metallstänger och takets spänning fixades med rep och en bräda. Efter flera dagars experimenterande lyckades vi också få till en anordning som såg till att regnvatten som samlades på presenningen hamnade i en tunna istället för att blöta ner allt som fanns under presenningen. En gammal hyvelbänk placerades mot husets gavel, några bockar och en fastskruvad skiva blev ett arbetsbord och på väggen monterades ett hyllsystem för arbetsmaterial. Denna relativt enkla konstruktion gav ny energi till hantverksarbete och konstnärligt skapande under vår och sommar.

Elementet utekök Bygget kom igång igen!

Kommande vedförråd
Detta är en byggnad som hunnit vara mycket i tanken redan innan den är färdig. Först var den ett utekök, sedan ett materialförråd och nu är tanken att det ska bli ett nytt vedförråd som frigör utrymme i det gamla vedförrådet för diverse prylar, virke och snickerimaskiner. Bygget befinner sig i vila på grund av en självvald begränsning som innebär att jag bara får bygga med återbrukat material och jag går i väntans tider på att en stödjande väggstolpe i någorlunda rätt dimension ska dyka upp.
Post scriptum: Först trodde jag att rivandet av uthuset skulle få fram regelvirke. Det återupptagna byggandet startade först med att den yttersta betongstolpen göts. I samband med detta insåg jag att regelvirket funnits framför mina ögon hela tiden, fast då som sittbänkar kring eldstaden. Här fanns de två stolpar och den takregel jag saknade. Sittbänkarna genomgick en metamorfos och eftersom hela sittkonstruktionen kring eldstaden ändå skulle byggas om så gjorde det inget. Nu fattas det istället virke till nya sittbänkar, men de finns säkert i närheten. Det gäller bara att se på världen med nya ögon.

Tegelhus
Detta är den andra byggnationen som undersöker begreppet postapokalyptiskt byggande. Under mitten av 1950-talet byggdes torpet på Lövudden om på ett grundligt vis. Allt revs förutom delar av timmerstommen som byggdes in i det nya huset. Förmodligen användes torpargrundens stenar, murstock och tegelpannor för att i trädgården göra en terrassliknande utfyllnad med utsikt ner mot sjön Vindommen. Terrassen har en ganska brant sluttning mot söder och väster där tegelstenar syns i ytskiktet och den erbjuder en perfekt plats för ytterligare ett slags växthus och vistelsehus. Min idé är att gräva ur slänten som en solfångande halvcirkel och sortera tegelstenarna som finns där i olika fraktioner. De mer eller mindre hela tegelstenarna används till att mura upp en bakre vägg och odlingsbänkar. Golvytan beläggs med tegelstenar nedtryckta i sand och troligtvis fås här en fantastisk plats för odling och solnjutande.

Ekologisk resiliens

Trädhus
Detta är en vision om att med hjälp av trästegar, repstegar, rep och viloplattformar ta sig allt längre upp i gårdens gigantiska vårdträd, en ek som ser ut att vara omkring 400 år gammal. Högst upp i eken ska det finnas en plattform som bär en konstruktion med väggar och tak. Här ska den som törs kunna kontemplera, få en fantastisk utsikt över bygden och även kunna sova. Detta blir en byggnad som manifesterar elementet luft och som utmanar den höjdskräck som väntar på sin förlösning och transformation till något annat. Detta blir också en plats för kommunikation, för infångande och utsändande av informationsrika signaler av digital, akustisk och optisk karaktär.

Bostadshus
Vårt bostadshus är i stort en mycket bra byggnad, byggd i mitten av 1950-talet, placerad på en torr grund och konstruerad med nästan enbart olika former av trämaterial. Huset har en av de bästa planlösningar jag upplevt och trots sin ringa yta känns det stort, behagligt och bekvämt att vistas i. Vi har inga ambitioner att varken bygga om eller bygga till detta hus. Istället arbetar vi med mindre justeringar och förbättringar. Vi har målat om alla rum i kulörer som vi gillar och arbetar med att textilera alla rummen med gardiner, filtar och mattor av egen produktion. Framförallt i köket, men också i övriga rum har nya arbetsytor och förvaringsmöjligheter skapats. Genom byggande och montering av luftsolfångare ökas ventilationen och ett visst värmetillskott sker till huset. För att komplettera den otillräckliga och långsamma uppvärmning som sker genom vedspis och köksspis med självcirkulerande och vattenburen värme, har vi installerat en braskamin i det stora allrummet. Den åstadkommer på kort tid och med en liten mängd ved en stor värme i detta rum, en värme som sedan sprider sig ut i hallen och uppför trappan till ovanvåningen.

Skafferidörr och ytterdörr har isolerats med återbrukade frigolitskivor och försetts med nya tätningslister av lin. I sommar har vi påbörjat en renovering av alla fönster med skrapning av lös färg, borttagning av löst kitt, omkittning samt målning med vit linoljefärg och en kulörsättning med gulockra på fönsterbågarnas yttre delar. För att få den goa värmen att stanna kvar något längre i huset kommer kallvinden att tilläggsisoleras med ekofibrer. Fyra solceller med en effekt på cirka 1000 watt kommer att placeras på taket och producera elektricitet till det vanliga elnätet.

Jan Gustafson-Berge

Annonser