Små, men många kan åstadkomma mycket

Det finns många existenser som tycker om grönsaker och andra saker som odlas i en trädgård. Visst kan man dela med sig av livets goda till en viss del, men man vill också ha merparten av skörden för eget bruk, att äta under säsong och lagra för kommande tider.
Det finns alltid en anledning till det som sker. Så första steget är att vara närvarande tillsammans med växandet, gå den dagliga rundan, studera och fundera, försöka förstå hur det fungerar och hänger ihop.

Marktäckning med gräsklipp

Förebyggande åtgärder
Det finns några allmänna grundläggande och förebyggande åtgärder för främjande av växternas sundhet och därmed deras motståndskraft mot sjukdomar och skadedjursangrepp.

 1. Ökad jordkvalité genom marktäckning, algmjöl, stenmjöl och träaska.
 2. Rikligt med kompost som tillför organiskt material, håller en bra vätskebalans och ökar andelen nyttiga mikroorganismer.
 3. Bruk av växtföljd.
 4. Sortval (motståndskraft och resistens) och klimatzonsanpassning för de växter som odlas.
 5. Bevattning, ljus-, vind- och värmeförhållanden. Brist eller överskott stressar växten som då blir mera mottaglig för sjukdom och olika angrepp.
 6. Mångfald med ett rikt och varierat växt- och djurliv fås genom närvaro av många olika sorters växter, lokalt förekommande växter, blommande växter, kryddträdgård samt en rishög och lite klädsam ”skräpighet” i din trädgård.
 7. Inga kemiska bekämpningsmedel.
 8. Den dagliga rundan gör att problem upptäcks på ett tidigt stadium. Var närvarande, titta noga och ingrip i tid.

Växt och människa
Tänk att människa och växt är likadana. Så vad gör du för att hålla dig själv frisk, glad, lycklig och motståndskraftig? Stressfaktorer som brist på ljus, näring och vatten, extrem yttre påverkan m.m. bryter ner motståndskraften, får växten (människan) att tappa fokus och närvaro vilket lättare leder till försvagning och sjukdom.

Vildsvin har jordbearbetat vid vinbärsbuske

Några skadedjur
Bladlöss, fjärilslarver, fåglar, fårad öronvivel, harar, harkrankar, hoppstjärtar, jordflylarver, jordloppor, kaniner, knäpparlarver, myror, nematoder, ollonborre, rotlöss, rådjur, skinnbaggar, sniglar, sorkar, spinnkvalster, tripsar, vildsvin och vita flygare.

Några växtsjukdomar
Bladmögel, bomullsmögel, groddbrand, gråmögel, mjöldagg, rost, skorv och virussjukdomar.

Träjon

Medel och metoder
Vegetabiliska och mineraliska växtskötselmedel och tillhörande metoder:

 1. Olikartade växters inflytande på varandra och samodling. Exempel är lök/morot, sallat/kålväxter, tomat/kålväxter samt vitlök/jordgubbar. Viktiga repellenter (har doft som stöter bort vissa insekter) är krasse, sallat, lavendel, ormbunkar, mejram, sötväppling, vitlök, kejsarkrona, hundtunga, tagetes, gräslök och malört.
 2. Mekaniska åtgärder som fiberduk, nät, fladdrande remsor, klister, vattenbesprutning, fällor och den dagliga rundan.
 3. Vegetabiliska växtskyddsmedel (allmänt stärkande) – åkerfräken, brännässla, kompost- och gödselvatten.
 4. Mineraliska växtskyddsmedel – stenmjöl, lerjordsmjöl, lera, algextrakt, kalkalgmjöl och andra medel.

Renfana

Bekämpningsmedel
Olika medel som kan användas för bekämpning av skadedjur:
Renfana, malört, pyretrum, rotrenon (Derris), Kvassia, nikotin, bikarbonat, vinäger, chili, träaska, mineraliska och vegetabiliska oljor samt såpa och rödsprit.

Biologisk bekämpning kan ske med hjälp av nyttodjur (predatorer).
Nyttoinsekter i din trädgård är bl.a. blomfluga, geting, jordlöpare, nyckelpiga, näbbstinkfly, parasitstekel, stinkslända och tvestjärt.

För större mängder bekämpningsmedel, medicin och gödselvatten

Trädgårdsapotek
Du kan odla eller understödja växter i din trädgård eller i omgivningen som kan användas som ingredienser i ett aktivt trädgårdsapotek. Vanligt förekommande växter i detta apoteket listan nedan.

Växtdelar kan färska eller torkade beredas på flera olika sätt. De kan dra i kallt eller kokande vatten, kokas cirka 20 minuter i vatten eller fermenteras (jäsning). Allmänt kan gälla att blad, knoppar och blommor kan dra i kallt eller varmt vatten likt ett vanligt örtte. Hårdare växtdelar som rot, stam, frukter och frö kan kokas 10-20 minuter. Vätskan skiljs från växtdelarna genom silning för att sedan med eller utan spädning vattnas eller sprutas ut på växt eller på mark.

Åkerfräken

Brännässla (Urtica dioica) Blodet.
Chili (Capsicum annuum, Capsicum chinense)
Ek (Quercus robur) Kalkhalt och skelett.
Gräslök (Allium schoenoprasum)
Gul lök (Allium sepa)
Indiankrasse (Tropaleum majus)
Kamomill (Matricaria chamomilla) Problem i slemhinnor och mag-tarmkanal.
Kvassia (Quassia amara)
Lavendel (Lavandula augustifolia)
Malört (Artemisia absinthum)
Maskros ( Taraxacum officinale) Levern.
Pepparrot (Armoracia rusticana)
Rabarber (Rheum rhabarbarum)
Renfana (Tanacetum vulgare)
Rölleka (Achillea millefolium) För njurar, urinblåsan och urinvägarna.
Smörgåskrasse (Lepidium sativum)
Tagetes (Tagetes sp.)
Tomat (Solanum lycopersicum)
Träjon (Dryopteris filixmas)
Valeriana/Läkevänderot (Valeriana officinalis) Lugnande för nervsystemet.
Vallört (Symphytum officinale)
Vitlök ( Allium sativum)
Vänderot (Valeriana officinalis)
Åkerfräken (Equisetum arvense) Förebyggande verkan mot svampsjukdomar genom kisel och ljuskvalité.
Örnbräken (Pterilium aquilinum)

Avkok på lökskal

Biodynamiska preparat
Kompost, jord, växter och hela odlingssystemet ses som en levande organism i den biodynamiska odlingen. Man använder växter som representerar de viktigaste organsystemen i en högre organism, som också finns i lägre organismer men då mindre differentierade. Dessa växter är specialister i växtriket på liknande sätt som organ och organsystem är specialister i djur och människor.

Källor
Arman, Kjell, Biodynamisk trädgårdsodling, Larson, 1989, 91-514-0235-1
Israelsson, Lena, Handbok för köksträdgården, W&W, 2007, 978-91-46-21595-0
Sandskär, Boel, Växtskyddsmedel i ekologisk odling, Jordbruksinformation 24/2005, Jordbruksverket, ISSN 1102-8025
Schmid & Henggeler, Biologiskt växtskydd i trädgården, Bokskogen, 1986, 91-7776-023-9

Jan Berge

Annonser