Resiliens (Bild Klara Berge)

PERMAKULTUR – Design för ett hållbart levande
Jag har börjat skriva en svensk bok om permakultur och räknar med att arbeta i detta projekt under hela 2013. Min ambition är att göra en unik, vacker och praktiskt användbar bok. En faktaspäckad kropp marmorerad med skönlitterära ådror. Omfånget blir cirka 300 sidor varav 100 är bildsidor. Den största delen av innehållet har mig som författare, men jag kommer även att bjuda in gästskribenter. Så om du känner att du vill medverka med något, tveka inte att kontakta mig på kosmotopia@gmail.com för vidare diskussioner.

Olika läsningar
Boken kan ses som flera böcker, eller som att det finns flera möjliga läsningar av den.
Grundkapitlen som samtidigt är stommen i en introduktionskurs i permakultur.
Fördjupningar med texter som utvecklar ämnen från grundkapitlen.
Tillämpningar med beskrivningar av praktiska projekt där designteorierna fått en fysisk form.
Gästskribenter som mera personligt berättar om sin relation till permakultur och/eller den plats där de är verksamma.
Betraktelser som är fläckvist skönlitterära och uppenbart subjektiva.
Bilderna som lever sina egna liv, kommunicerar och tar sig in även om du inte vill.

INNEHÅLL (Preliminärt januari 2013)
Förord/Föraning
Permakultur ETT – En introduktion och ideologiska grunder
Betraktelse: Det stora hjulet
Permakultur TVÅ – Plats, behov och resurser
Fördjupning: Metoder för att engagera barn/vuxna i en designprocess
Permakultur TRE – Principer och designverktyg
Fördjupning: Element och funktion
Fördjupning: Kopplingar
Fördjupning: Resiliens
Permakultur FYRA – Flöden av energi och resurser
Fördjupning: Perenna växter, skogsträdgård och landskapsvård
Fördjupning: Perenna grönsaker
Fördjupning: Skötsel/hantering av perenna växter – förökning och beskärning
Fördjupning: Småskaligt ekologiskt byggande & bakåtsträvande byggande
Tillämpningar
Tillämpning: Permakulturrabatt i bostadsområde
Tillämpning: Skapa ett surjordsområde
Tillämpning: Skogsträdgården på Holma
Tillämpning: Återbrukscentral
Permakulturell matlagning
Permakulturens platser i Sverige
Kunskapskällor
Litteratur, organisationer och Internet
Fördjupning: Permakultur i Sverige – historia och organisation
Växtlista med växter lämpliga för en design
Studiehandledning/Studieplan
Sökordsregister

Önskade texter
Sociala och samhälleliga aspekter på permakultur
Permakultur i kalla områden (Odlingszon 4-8)
Permakultur i staden

Önskad hjälp
Korrekturläsning och faktagranskning
Textbidrag som gästskribent

Efterhand som arbetet förflyttar sig likt vandrare i ett omväxlande och kuperat landskap kommer den här sidan att följa med och uppdateras med aktuella uppgifter och kan då återfinnas under fliken ”BOK” överst på bloggen.

Jan Gustafson-Berge

Annonser