April (20-21/4): Ätliga växter i det möjligas gränsland från trädgård, natur och jordkällare med tillhörande matlagning.
Maj (18-19/5): Ekologisk odling både traditionellt och experimentellt.
Juni (29-30/6): Trähantverk, snickeri och konstnärligt skapande (skulpturer).
Juli (20-21/7): Småskaligt ekologiskt byggande och byggnadsvård.
Augusti (17-18/8): Permakultur med designteori och praktisk tillämpning.
September (21-22/9): Äpplemustning, ciderkunskap och livsmedelskonservering.
Oktober (19-20/10): Träd och buskar med landskapsvård och skogsträdgård.

Vandring med kursmoment
En vandring från Linköping till mitt fritidshus under perioden 5-8/6. Beräknat antal dagar är fyra med drygt 2 mils vandring varje dag. Under vandringens förlopp ges rika tillfällen att samtala om livet, undersöka ätliga vilda växter, diskutera lämplig utrustning, få mer kunskap om överlevnad i naturen m.m.

Permakultur – en designmetod för hållbart levande
Kurs på 6 tillfällen startar den 25/2 2013. Kursen hålls i Linköping och Kostar 800:- inklusive boken ”Permakultur i ett nötskal” av Patrick Whitefield.
Permakultur erbjuder metoder för analys och design av en plats med syftet att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för människan.

Läs mer utförligt om kurser, anmälan m.m. under KURS.

Jan Gustafson-Berge

 

Annonser