Snön målar husen

Vintern pratar klarspråk
Vintern är en bra tid för tänkande, betraktande, analys och utvärdering av det gångna samt idéskapande och planering inför det som kommer till mötes. Vintern ställer saker på sin spets. Det är kallt, vatten fryser, snön är kall och torr men blir blöt när den smälter. Den kan vara hal, hård och svår att ta sig igenom. Våra vanliga transportmedel är inte anpassade till vinterns karaktär. Naturens krafter har uppenbart kvar sina orubbliga egenskaper som inte ens den mest högteknologiska samhällsapparat kan motverka. Kanske är det också så att just denna storskaliga, globalt komplexa teknologi är den mest sårbara för de olika naturkrafterna. Ju mer vi organiserar in våra liv och vårt levande i det elektriska, elektroniska och digitala ju mera sårbara blir vi och de system som ska upprätthålla vår civilisation. Ett lite längre strömavbrott sätter denna sårbarhet och vårt totala utlämnande i den mörka strålkastarens ”ljus”.

I flera texter på den här bloggen har jag skrivit om sårbarhet, krisberedskap, hållbarhet, överlevnad och resiliens. Sök på bloggen med dessa ord och du ska finna sådant som kan hjälpa dig att öka ditt krismedvetande och din krisberedskap.

Jordkällaren glittrar

Årlig utvärdering
Kring varje årsskifte går jag igenom föregående års händelser och utvärderar dem. Jag checkar av vad som verkligen hänt mot den planering som finns för olika områden i mitt liv. Det kan handla om personlig utveckling, odlingssäsongens resultat, ekonomi och diverse olika pågående projekt som byggande eller studier inom olika ämnen.

Lövudden under luppen
Ett sådant analys- och utvecklingsområde är mitt fritidshus Lövudden. Till hjälp för utvärdering och planering finns en mall med rubriker som ger en återkommande struktur för tänkandet. Inom parentes i uppräkningen nedan finns några exempel på vad som hänt inom varje kategori under 2012.

Marktäckning med snö

Mat: odling, konservering, förvaring och övrig lokal anskaffning av livsmedel.
(samarbete med grannar som gett årsbehovet av kött och en mera välfylld jordkällare med egna konserver).
Vatten: dricksvatten, bevattning och rengöring.
(utökad insamling av regnvatten och upptäckt av ny vattenkälla i skogen)
Energi: värme, kyla, elektricitet och mekanisk kraft.
(installation av braskamin och större solcellsanläggning).
Avfall: källsortering, latrin/urin, avlopp och återbruk.
(nytt utedass med urinseparering och latrinkompostering).
Hygien/Rengöring: bad, dusch, disk, allmän rengöring och tvätt.
(förberedelser för byggande av bastu).
Ekonomi: minskade fasta kostnader, minskat behov av pengar, arbete och byteshandel.
(utökad grönsaksodling och eget virke).
Transport: olika transportmedel.
(kanadensare och skidutrustning).
Kommunikation/Information: olika medel för kommunikation och information.
(kortvågsradio och referensbibliotek).
Socialt kontaktnät: människor och sammanslutningar i närmiljön.
(samarbete med grannar på andra sidan viken och kontakt med bygdeförening).

Tomtens julverkstad

Olika tidsperspektiv
Åtgärder inom de olika kategorierna i mallen ges också olika tidshorisonter. Jag laborerar med tre sådana horisonter varav den första handlar om kommande år med åtgärder som ska underlätta vistelse under alla årstider för familj och vänner. Den andra handlar om att på alla områden öka graden av självförsörjning på några års sikt. Den tredje horisonten sträcker sig in i den inte alltför avlägsna framtiden och syftar till att Lövudden ska fungera som en i stort sätt självförsörjande enhet, i samverkan med närmiljön, som kan uppfylla livets grundbehov på ett hållbart vis.

Så gör en analys. Öka din krisberedskap. Se till att ditt ”bäst före datum” flyttas framåt på tidslinjen.

Jan Gustafson-Berge

Annonser