Frosten målar trädens löv

Stillsamt prasslande, rasslande
Frostknastrande lövregn
Singlande, dansande, svävande
Trädet släpper taget

Ger sken av slumpvist fallande
Varje löv sökande sin plats på marken
Mosaik av mångfald
Inte ett enda samma
Ändå inga ensamma

Här finns ett budskap att förstå

Varslande vintervila
Grennaken åldrad skönhet
Skulptur av minnen
Ett levande inåt, neråt
Det mumlar, skorrar, vilsamt vibrerar där inne
Mycket finns att samtala om

Förundras, förskönas, förenas, förstår
Tackar djupt och tar öppet emot
Odlingsbäddar får sina färgsprakande vintertäcken
In i kretsloppet igen
Lövräfsning, rökig andedräkt, varmt kaffe

Jan Gustafson-Berge

Annonser