I två tidigare inlägg har jag skrivit om den första odlingscirkeln på fältet vid mitt fritidshus. Mycket regn har fallit ner på marken sedan dess och det kan vara dags att sammanfatta cirklarnas fortsatta dans över fältet under sommaren.

Cirkeldans på fältet

Olika slags arbete
Arbetet med cirklarna ingår i en sfär som jag kallar bonusarbete, skojarbete eller lustarbete. Det verkar alltid finnas två huvudkategorier av arbete i min värld, ett som måste göras men som inte är så kul eller lustfyllt och ett annat som består av arbetsuppgifter som jag mycket gärna utför med energisk attityd. Det senare vill gärna komma före det första så därför börjar jag ofta en dag med att utföra något som finns i den första kategorin för att sedan som en bonus arbeta med det roliga. Odlingscirklarna har från första stund varit ett lustfullt/lustfyllt/lystfullt arbete.

Cirkelsyften
Det finns flera syften med att etablera odlingscirklar på fältet.
Jag vill utöka odlingsarealen men orkar inte gräva igen den mycket tunga, hårda och rotogräsfyllda lerjorden. Därför experimenterar jag med olika metoder för att få till odlingsbar jord utan att gräva just på fältet. Viss grävning ingår men då på andra ställen där det ändå ska grävas för andra syften och för att hämta sand vid grustaget.
Jag har också valt att arbeta med cirkeln som form med inspiration från hur de första odlingsområdena kan ha sett ut i skogarna under neolitikum. (Kanske inte matematiskt exakta cirklar men runda former åtminstone). Att hacka fram odlingsbar jord i en skog skapar former enligt andra lagar än matematikens. Det är inte alltid mest funktionellt att odla fyrkantigt. Det är enklare att klippa med gräsklipparen och det känns naturligare och enklare att gå bland cirklarna än bland min mera traditionellt ordnade grönsaksodling med långa fyrkantiga bäddar och lådor.
Det finns också en skönhetsupplevelse i att se cirkelformen på ett fält och att uppleva växtlighetens utbredande i formen. Det väcks helt klart andra känslor i mig genom att se en cirkelform på ett fält jämfört med att se en fyrkant.

Cirkelutveckling och uppbyggnad
Från början hade jag tänkt nöja mig med cirkel ett under detta år, men det var så roligt att arbetet fortsatte. Jag slog fram ett lämpligt område med lie och räfsade rent på marken så att cirkelformen kom fram. Därefter byggde jag upp cirklar med olika metoder. Sammanlagt har det nu etablerats fem cirklar och jag planerar att göra klart cirkel sex till hösten. Nedan beskrivs de olika metoder som byggt upp de olika cirklarna och vad som odlas i några av dem i år. Marken har ibland täckts med olika material, grunden har likaledes byggts med olika tillgängliga naturmaterial och själva odlingsjorden har även den olika härkomst. Man kan säga att fältet själva har stått för en hel del material genom att de lieslagna örterna, det klippta ”gräset” och kvistar från bortröjda aspar fått bygga upp flera av cirkelgrunderna. Fältet är min gröngödslingsvall. Alla cirklarna har gödselvattnats med nässel- och vallörtsvatten samt urin och även stödvattnats någon gång med regnvatten.

Cirkelbeskrivning
Cirkel ett: Marken eldad i sex timmar med gamla brädor och kvistar. Aska och kol kvar i marken. Små gropar framhackade som fylldes med 10 liter kompost och en hink sand vardera. Majsplantor och bönor satta i högarna. Klippt gräs som marktäckning mellan plantorna.

Ett gott gräs

Cirkel två: Marken täckt med ett mycket tjockt lager klippt gräs. Jord från andra grävningar har tippats med skottkärra i sju högar ovanpå gräset. I högarna har gropar formats där köksavfall grävts ner. I mittenhögen har gurka planterats och i de övriga högarna finns pumpa, squash och vintersquash. Mellan högarna har klippt gräs placerats. Tillväxten här har varit enorm, delvis på grund av att marken under är mycket fuktigare än resten av fältet. De här växterna söker uppenbarligen inte den fyrkantiga formen.

Jordhögar, rå kökskompost och vatten

Mönster uppstår oplanerat vackert

Här pågår sund tillväxt

Cirkel tre: Marken täckt med diverse kartonger, lieslaget material och kvistar från bortröjda aspar. Innersta halvan av cirkeln täckt med jord från andra grävningar och yttersta halvan täckt med klippt gräs. Några små solrosplantor som trängts i en plastpåse planterades i mitten och runt om sattes krukrotade tomatsticklingar.

Kvistar på hög sjunker sakta ner

Planteringsdags, men var är kvistarna?

Cirkel fyra: Marken täcktes med gammal och skör plast på rulle som jag fått av en granne samt med diverse plastsäckar m.m. som fanns tillgängligt. Ovanpå detta lieslaget material, lite kvistar och gräsklipp. Inget odlat i år.

Cirkelplatsen lias fram ur meterhöga nässelsnår

Cirkelplatsen räfsad och klippt med elgräsklippare

Ovanpå plasten läggs lieslaget material och gräsklipp

Cirkel fem: Marken täckt med en presenning och ovanpå två lager med tjocka kartonger som blev resultatet av ett större inköp av trädgårdsmöbler. Tolv skottkärror med fin sand från grustaget blandat med gräsklipp. På ytan ett tunt lager jord från andra grävningar på tomten. Höstsådd av fyra sorters spannmål.

Bottenmaterialet på plats

Cirkeln är formad

Urinbevattnad kartong i kvällssolens glans

Cirkel sex: Eldas fram under senhösten med gammalt virke och kvistar från kvisthögen. Aska och kol kvar i jorden.

Cirkelframtid
Cirklarna har tillfört ny energi och ny kunskap till mitt odlande. Det är härligt att kunna vräka på med en cirkel full av solrosor, senap, majs, bönor, ringblommor eller vad det nu kan bli kommande år. Det känns som en lättsam odling och växterna släpps fria att utforska cirkelns luddiga gränser. Växtligheten rör sig i rummets alla riktningar, åt sidorna, neråt och uppåt. Växer både inåt och utåt. Jag växer också.

I verkligheten finns inget som är tvådimensionellt.

Det är kul att odla.
Det är kul att gå i cirklar.
Det är kul att dansa på fältet.
Varför inte dansa du också?

Jan Gustafson-Berge

Annonser