Det påstås ibland att vi (och bara vi just nu i vår tid) lever i ett kunskapssamhälle. Detta påstående är enligt min mening kvalificerat skitsnack. Alla samhällen har varit och kommer att vara kunskapssamhällen. Det intressanta och konstruktiva förhållningssättet är att hålla diskussionen levande kring frågorna: Vad är kunskap,  hur ser olika sorters kunskap ut, vad ska den användas till, vem ska få nytta och glädje av den, vem har makten över kunskapen, när ska kunskap hindras från att förverkligas osv.

ELDÖGA i sand

Vilken kunskap kommer att vara viktig och relevant in i framtiden, när fossil energibrist, resursuttömning och destruktion av ekosystemen blir verklighet?
Kanske något av det jag erbjuder kan vara av intresse och ge möjlighet till vällevnad?
Läs mer om de olika aktiviteterna genom att klicka på ”sidfliken” KURS överst på sidan.

Jan Gustafson-Berge

Annonser