En omtumlande vandring där det ena leder till det andra
Allt det här som kommer vinglande startade med att jag läste en bok av författaren Ian Sansom som heter ”Fallet med de försvunna böckerna” (978-91-86649-31-9). Det är en mycket rolig och skrattretande historia om en bokälskande vegetarian som flyttar från London till ett förmodat jobb som bibliotekarie på Irland, ute på landsbygden i en liten stad. Det är en utvecklingsroman där en ung man ska bli något annat än vad han är och fortsättning följer förmodligen i kommande böcker. Biblioteket är dock nedlagt och stängt när han anländer, alla bibliotekets 15000 böcker är försvunna liksom bokbussen han förväntas köra omkring med.

Det är vid ett desperat möte med kommunens ansvarige för ”kultur, fritid och samhällstjänster”, den chips- och godisätande Linda Wei, som ordet så passande dyker upp. Linda säger apropå frågan om vad som hänt med biblioteket att det skett en viss resursallokering och att biblioteket tillfälligt har stängt, men att det absolut inte handlar om att kommunen skurit ned på anslagen utan att det istället handlar om att rikta om resurserna.

Definition
Enligt ”Svenska Akademins ordlista över svenska språket” betyder allokera att anvisa resurser, tilldela eller fördela. Enligt den snåla versionen av Nationalencyklopedin på internet har ordet betydelsen att fördela varor, resurser eller dylikt samt inom nationalekonomin betydelsen av tillgångsfördelning dvs. fördelning av resurser till olika områden. Min definition blir att ordet betyder fördela, omfördela och förflytta resurser från en plats till en annan. Resurser kan i det här fallet vara föremål, verktyg, kunskap, förutsättningar, växter, människor, verksamhet och potentiella möjligheter.

Språk och ord (en parentes)
Jag tycker om ord och språk. Absolut inte i betydelsen lära sig språk genom grammatik som i skolan, utan att tillägna sig ett språk från födelsen, i mitt fall det svenska språket och att efterhand lära sig att förstå, använda och utveckla språket för olika ändamål. Språket kan frigöra eller förgöra, förklara eller förvirra, väcka eller söva. Makten använder ofta språket till att dölja sakernas verkliga tillstånd. Några exempel är när arbetslös blir arbetssökande och krig kan bli till fredsbevarande insats. Ett annat trick är att ta till sig i grunden revolutionära ord, använda dem ofta och ge dem en annan betydelse så att de betyder allt eller inget och därmed tappar i kraft. Ett äldre sådant ord är demokrati och ett modernare är hållbarhet (med samma betydelse som det engelska sustainable). I trots mot detta brukar jag ibland ta till mig några av maktens ord, skoja med dem eller klä dem i en vackrare klädedräkt. Ett sådant ord har nu blivit allokera.

Kan man tänka utan språk?
Kan man drömma utan språk?
Distanserar språket oss gentemot den övriga världen?
Är namngivning ett sätt att fängsla?

Allokering – en pågående process
För tre år sedan köpte jag och min fru ett fritidshus. Jag har nu förstått att jag sedan dess har sysslat med allokering, först naturligt omedvetet (det behövs ju en del saker i ett fritidshus, exempelvis kaffekopp, grävspade, bord, hammare, gräsklippare och säng) och sedan alltmera medvetet för att till sist bli en djup strategi. I takt med att min vistelse vid fritidshuset för varje år ökat i antal dagar och också spridit sig över hela årstiden, har behovet av föremål, kunskap och möjlighet för olika verksamheter ökat. Förra året var jag närvarande 116 dagar och under 2012 har jag som mål att komma nära 180 dagar, dvs. halva året. Vissa aktiviteter jag tidigare utförde hemma i min lägenhet har nu flyttats till fritidshuset tillsammans med behövlig utrustning och förutsättningar för dem har ordnats där. På samma gång blir lägenheten luftigare och enklare att vistas i med allt mindre både små och stora föremål, inredningsdetaljer och möbler. Detta banar i sin tur vägen för en nedväxling av lägenhetens storlek, antingen i samma stad eller på någon annan plats. Vilket i sin tur frigör ett antal tusen kronor som kan allokeras. Ja, stenen har sakta börjat rulla.

Fortsättning på KÖPSTOPP
Under 2009 genomförde jag ett KÖPSTOPP som innehöll analys och förändring av min personliga konsumtion. Ett parallellprojekt var att under samma år rensa bort ett nettoföremål varje dag. I samband med min pågående allokering har jag fortsatt utrensningen av föremål från lägenheten, dels genom att flytta en del föremål till fritidshuset men också genom att flytta föremål ut ur mitt liv för gott. Den här gången har jag valt att fokusera på några utvalda föremålskategorier som bearbetas en i taget.

En fjärdedel av kvarvarande faktaböcker

Faktaböcker: Genomgång av två fulla IVAR-hyllor med faktaböcker (cirka 600 stycken) där en del böcker hamnar i fritidshusets faktahyllor och en del skrivs in i mitt antikvariat för att säljas vidare ut i världen.

En del av antikvariatets boklabyrint

Antikvariat: Jag har sedan några år tillbaka ett antikvariat på internet under namnet ELDÖGA. Böckerna har jag efterhand placerat på ett labyrintliknande hyllsystem i ett av rummen i lägenheten. Ett muntligt ingånget avtal med min fru har satt gränsen för antikvariatets fysiska utbredning till själva rummets volym. Ett kreativt hyllkonstruerande har gång på gång ökat mängden böcker i rummet, men nu har jag nått den kvantitativa gränsen som verkar ligga på cirka 4300 böcker. Nu handlar det istället om att höja kvalitén på bokbeståndet. Så varje gång det är fullt på en hylla och en ny bok från ”inskrivningshögen” ska sättas in måste en annan (”sämre”) bok tas bort. De utgallrade böckerna skänker jag till ett bytesantikvariat som finns hos Omställning Linköping.

Verktygssamlingen för hemmabruk

Verktyg: Jag arbetar med många olika sorters hantverk, är dessutom fascinerad av verktyg/redskap och har därför genom åren samlat på mig många sådana. Stegvis har jag minskat beståndet hemma genom att skänka bort verktyg till andra eller ta dem ut till fritidshuset. Nu har jag gått igenom min verktygshylla ännu en gång och bara behållt de verktyg och tillbehör jag vet att jag använder hemmavid.

Många äro kallade men få äro utvalda

CD-skivor: Jag tycker om att lyssna på musik och att använda musik för olika ändamål i mina varierande sysselsättningar. Som mest hade jag cirka 900 CD-skivor och under mitt köpstoppsår försvann ungefär hälften. Efter min senaste rensning har jag kvar cirka 260 skivor hemma. Ett antal passande skivor har fått respit ute i fritidshuset och resten har getts bort. Nu har jag bara kvar de som jag verkligen brukar lyssna på. Ett abonemang på Spotify får tillfredsställa mitt behov av nya ljudupplevelser.

I andlös väntan på utsortering

Skor är ett kapitel för sig

Kläder och skor: Den ökade vistelsen i fritidshuset har fört med sig att en klädgarderob har utvecklats där med utsorterade kläder hemifrån. Jag kände nu att min klädsamling i lägenheten hade flutit ut, säckat ihop, gått sönder eller på andra sätt hamnat snett och ur fas. Jag samlade ihop alla kläder och skor och gick igenom dem kategori för kategori. En del trasigt lagades, återbrukades som annat eller kastades. Vissa skapliga klädesplagg sorterades bort och skänktes till Omställning Linköpings klädåterbruk. Några kläder fick resa till sina gamla vänner ute i fritidshuset. Det som blev kvar var en betydligt mindre mängd av kläder som jag gillar och använder.

Se där vad ett ord kan leda till.

Jan Gustafson-Berge