En plats på Jorden

Med start den 19/3 2014 återfinns denna text plus alla uppdateringar på sidan PERENN. Där finns nu 92 stycken växter nedskrivna med kortfattade beskrivningar och ett utökat bildmaterial.

Vad är perenna?
Vi börjar med att definiera och bestämma två begrepp i rubriken och vad de betyder i den här texten. Med perenna menas växter som också kallas fleråriga vilka lever mer än två år och som därmed har förmågan att övervintra och överleva i vårt klimat. Perenner är olika och vissa av dem kan leva längre än andra och vissa har stark förmåga till självförökning med lökar, rötter, rotknölar eller rotskott.
I listan nedan förekommer också några tvååriga växter och några ettåriga växter som är så bra på att sprida sig med frö eller andra metoder så att de i praktiken fungerar som en perenn.

Vad är grönsaker?
Med grönsaker menas växter som ger ätliga delar vilka kan anses klassa in i avdelningen mat, vilket kan vara rötter, rotknölar, lökar, rotskott, stjälkar, blad, skott, blomknoppar och blommor. I den här texten behandlas alltså inte sådana växter som huvudsakligen ger frukt, bär, nötter eller frö, men givetvis ingen regel utan några undantag. Inte heller perenna växter som huvudsakligen är krydd- eller medicinalväxter finns med, förutom några som på grund av den mängd som kan användas, gör att de vandrar över till grönsakernas land.
När det gäller grönsaker är det vanligaste att odla ettåriga växter eller tvååriga som behandlas som ettåriga i vårt klimat. Perenna grönsaker är ovanligare, men väl värda att utveckla som ett komplement i grönsaksodlingen.

Perenna och vilda växter
Flera av växterna finns också som vilda och flera strategier är här möjliga. Det går att hämta hem växter från naturen och kultivera dem i din trädgård, i en skogsträdgård eller din närhet, eller plantera ut införskaffade växter så att de kan naturalisera sig i din närhet. Finns växterna redan i naturen eller i din närhet kan du låta dem vara kvar där, ge dem en kärleksfull, extensiv skötsel och sedan skörda vid behov. Att låta naturen sköta odlandet är ett bekvämt och effektivt sätt för matproduktion.

Vilda växter kan stillsamt domesticeras genom att placeras i odlingslådor och särskilt anordnade odlingsbäddar. Domesticering ger möjlighet att gynna utvecklandet av de delar av växten som man vill äta och underlättar också skörd. Rötter blir större och skördas lättare i en sandblandad jord än ute i naturen i en ganska kärv jordmån. Exempel på sådana växer är cikoria, skräppor, syror, hundkex, mjölkört och pepparrot.

Magnifika fröställningar på gårdsskräppa

Fördelar med perenna växter
Inom permakultur används gärna perenna växter för olika syften eftersom de har flera fördelar gentemot ett- eller tvååriga växter.
De är generellt tåligare mot påfrestningar och härdigare i vårt klimat, behöver normalt ingen extra bevattning, kräver mindre skötsel, växer och utvecklas vid optimal tidpunkt, ofta lätta att föröka och föryngra, ger skörd under längre tid och har multifunktionalitet. När jorden bereds för sådd och plantor drives inom traditionell trädgårdsodling har redan flera av de perenna växterna börjat växa och ger skörd.

Självsående växter
En del växter är duktiga på att sprida sig med frö och vilka de är brukar bli ganska uppenbart i en trädgård. Dels sprider de sig i närheten av sin växtplats och dels genom att hamna i komposten och därigenom sprida sig ut över de odlingsland där kompostjorden senare sprids ut. Några av dessa växter låter jag vara när de visar sig och de får också fortsätta att fröa av sig inför kommande år. Några av dem kan det vara lämpligt att någorlunda begränsa genom att ha dem i en odlingslåda där de får härja fritt som de vill. Exempel på de först nämda är svinmålla, trädgårdsmålla, ringblomma och penningört. Exempel på de sist nämnda är penningört, cikoria och kummin.

Självsådd kummin i odlingslåda

Frö, utsäde och plantor
Vissa av de här växterna kan vara lite svåra att få tag på. Börja med att fråga hos din närmaste plantskola eller gör ett besök på någon växtmarknad där privatpersoner säljer plantor. På internet finns både fröfirmor och plantskolor som säljer en del. Genom att bli medlem i någon odlarförening går det att få ta del av nätverk där frön och plantor förmedlas. De vilt växande är enklare att få som vänner. Gräv upp plantor med respekt och flytta till din egen trädgård eller samla frön och sprid där du vill att de ska gro och växa vidare.

Blad i oilka nyanser av grönt


Försiktighet och nya smaker

Var försiktig när du äter av nya och ovanliga växter. Även om de inte är giftiga kan de innehålla ämnen som är irriterande för en ovan eller känslig person. Smakmässigt har dessa växter också ett annat register än den industriprocessade maten och även där behövs en tillvänjning så att de nya smaksensationerna ska bli just sensationer och gärna även kulinariska sådana. Börja med att smaka en liten bit och var uppmärksam på kroppens reaktioner. Går det bra kan mängden utökas efterhand. Några användbara metoder för att få bort beskhet är blekning, rostning och lätt förvällning där kokvattnet hälls bort.

Växtlista: Perenna grönsaker lämpliga för odling

Alexanderloka Smyrnium olusatrum (svart libbsticka)
Tidig, ätliga blad, blad kan blekas.

Björnrot Meum athamanticum
Klosterväxt, som persilja.

Bocktörne Lycium barbarum (gojibär)
Binder sand, supernyttiga bär, blad ätliga.

Bredpilblad Sagittaria latifolia
Rotknölar, blad, vattenkultur, kantzon, odlas med fördel i behållare.

Bärmålla Chenopodium foliosum (smultronspenat)
Ätliga bär och blad, självförökande, marktäckande.

Självsådda plantor av bärmålla

Cikoria Cichorium intybus (vägvårda)
Unga gröna blad som sallat, blad kan också blekas, kaffesurrogat på roten, inulin, medicin, köldtålig, självsående.

Daggfunkia Hosta sieboldiana
Stjälkar och unga bladskott med hoprullade blad.

Daggkåpa Alchemilla vulgaris
Unga blad som sallad eller lätt kokta i diverse maträtter.

Daglilja Hemerocallis sp.
Ätliga blomknoppar och blommor, halvskugga.

Gräslök Allium schoenoprasum
Blad, blomma, fuktkrävande, tål lätt skugga.

Gåsört Potentilla anserina
Blad och rötter (smala), blad till sallad, grönsaft, sprider sig med utlöpare, marktäckande.

Humle Humulus lupulus
Tidiga skott kan ätas råa, kokas eller stekas, fibrer, ölkrydda, medicin, sol eller halvskugga, klätterväxt, tvåbyggare (hon- och hanplantor).

Hundkäx Anthriskus sylvestris
Blad färska eller förvälda till sallad, stuvning eller soppa, rot.

Jordärtskocka Helianthus tuberosus
Vindskydd, inulin, självförökande, skördas tidig vår eller sen höst, sprider sig gärna.

Kardon Cynara cardunculus
Stjälkar bleks på hösten, vintertäckning, perenn i gynnsamma lägen.

Kirskål Aegopodium podagraria (kers)
Unga blad och stjälkar, marktäckare, kompostmaterial, invasiv, vildodlas eller i odlingsbehållare.

Klöver Trifolium sp (exempelvis Rödklöver T. pratense och Vitklöver T. repens)
Unga blad till sallad och blommor till te.

Korogi Stachys affinis
Rotfrukt, blad, marktäckare, liknande jordärtskocka, sprider sig gärna.

Kummin Carum carvi
Tvåårig som självsår sig. Rot, blad och frö.

Kvanne Angelica archangelica (angelika, fjällkvanne)
Unga blad och bladstjälkar, frö, bakteriedödande ämnen i rot, tidig.

Kärleksört Sedum (Hylotelephium) telephium (fetblad)
Birötter och blad, torktålig, tål djup skugga, marktäckare, vattenrika blad, bra protein.

Libbsticka Levisticum officinale
Unga blad och stjälkar, kraftig i smaken, buljongkrydda.

Luktviol Viola odorata
Blad och blomma, reder soppor, doft, halvskugga.

Lungrot (Gode Henriks målla)

Lungrot Chenopodium bonus-henricus (gode henrik, lungmålla)
Späda blad, skott, blomskott, halvskugga.

Läkemalva Althaea officinalis
Marshmallows från växtslem, medicin, ätlig blomma och rot.

Löktrav Alliaria petiolata
Lockar insekter, tål djup skugga, tvåårig, vitlökssmak på blad, rot som pepparrot, självsående.

Majbräken Athyrium filix-femina
Tidiga vårskott, kokas 15 minuter och kokvattnet hälls bort.

Mangold Beta vulgaris
Övervintrar med marktäckning och självsår sig rikligt med frö. Blad och stjälk till sallad, omelett, stuvning och soppa.

Självsådd mangold utplanterad i odlingslåda

Maskros Taraxacum sp.
Sallat, kan blekas, vin på blomblad, ätlig rot, blomma, kaffesurrogat, inulin, sprider sig gärna.

Pepparrot Armoracia rusticana
Rot, krydda, unga blad till sallad och wok, blomställning, antibakteriell.

Piplök Allium fistulosum (vinterlök, kållök, salladslök)
Härdig, tidig, lök, blad, blomma.

Potatisböna Apios americana (hopniss, potato bean, indian potato)
Rotknölar ätliga efter kokning, kvävefixerande, klätterväxt.

Rabarber Rheum rhabarbarum
Stjälk och blomknoppar ätliga, oxalsyra, blad och rot giftiga.

Rabarberknoppar på väg rakt in i våren

Rallarros Epilobium augustifolium  (mjölke, mjölkört)
Färska skott, rotstock och rotskott, stjälkmärg, te på blad, fröhår som isolering

Ramslök Allium ursinum (björnlök)
Klosterväxt, skugga, fuktigt, lök, blad, blomma, omogna bär som kapris.

Rankspenat Hablitzia thamnoides (kaukasisk spenat)
Som spenat, klättrande, halvskugga.

Ryssgubbe Bunias orientalis
Sol eller halvskugga, unga stjälkar och blad, blomknoppar (som mini-brocolli).

Rädisa (Baljrädisa)”Rattail” Raphanus sativus
Producerar stora mängder ätliga fröbaljor. Starkt självsående och fröna övervintrar i komposten och plantor dyker upp på många ställen.

Skogslind  Tilia cordata
Mjukt virke, bast, ritkol, blommor till te, unga blad till sallad, särskilt goda blad, sav, träd kan hamlas för lättare skörd.

Skogslök Allium scorodoprasum (kajplök)
Mycket sol, lök, blad, blomma, som små purjolökar.

Sköldsyra Rumex scutatus
Tålig, blad till sallad, oxalsyra.

Gröna frön från spansk körvel

Spansk körvel Myrrhis odorata
Blad och gröna frön smakar anis/lakrits, tjocka stjälkar skalas och ger en delikatess vid namn ”anisgurka” som kan ätas färsk, i sallat eller lätt tillagad, rot, sallat, soppa, tidig, sol eller halvskugga, marktäckare, sprider sig gärna.

Sparris Asparagus officinalis
Gröna eller blekta skott under maj-juni, stjälkarna kokas lätt, steks eller grillas.

Stor brännässla Urtica dioica
Fibrer, späda blad äts färska eller kokta och frö, ”fjärilskammare”, gödselvatten, sprider sig gärna, vildodlas eller i odlingsbehållare.

En lättodlad och nyttig perenn

Strandbeta Beta vulgaris sp. maritima
Späda blad.

Strandkål Crambe maritima ”Lily White”
Bleks på våren, blad ätbara, knoppar som brocolli, rot ätlig.

Strutbräken Matteuchia strutheriopteris
Vinterfoder för boskap, invasiv, tidiga vårskott, kokas 15 minuter och kokvattnet hälls bort.

Svarta vinbär Ribes nigrum
Tidiga blad ätliga som sallat eller kryddgrönt, bär, blad till te.

Svartrot Scorzonera hispanica
Späda blad, rot, roten kan stå i jorden flera år och producera blad, blad kan blekas.

Svinmålla Chenopodium album
Blad, blomma, frö, självsående.

Taklök Sempervivum tectorum
På torvtak och i stenparti, till stuvning, sallad och inläggningar.

Trädgårdsmålla Atriplex hortensis
Grön och röd, självsående, sallat, spenat, frön.

Trädgårdssyra Rumex rugosus
Stjälk, blad, rot, frö, storbladig, oxalsyra, halvskugga, köldtålig.

Vårsköna Claytonia (Montia) sibirica
Blad, blomma, stjälkar, marktäckare, självsående, tål djup skugga.

Ängssyra Rumex acetosa
Som spenat, späda blad,  rot/frö som nödbröd, oxalsyra, rot färgar gult, frösår sig gärna.

Jan Gustafson-Berge