Litteraturhistorisk kuriosa
Nedan syns tre exempel på tidiga svenska småskrifter om permakultur. De publicerades i slutet av 1980-talet med hjälp av Peter Norrthon och Svenska Institutet för Sociala Uppfinningar (SISU).

 

Litterär fortbildning
Som en del i min egen fortbildning inom permakultur kommer jag att framöver läsa mig igenom ett antal böcker i den turordning som de står uppställda här nedan. Varje titel kommer efter genomläsning att få en kort beskrivning och recension. Tipsa mig gärna om andra bra böcker inom ämnet permakultur. Boken på svenska kan beställas från Föreningen Permakultur och de andra köpte jag från Bokus och de dök upp med sökordet ”permaculture”.

Vill du bidraga med en recension av de förtecknade böckerna eller någon annan bok inom ämnet du läst är du välkommen att skicka ditt bidrag till min mejl: kosmotopia@gmail.com

Whitefield, Patrick, Permakultur i ett nötskal, 2010, Föreningen Permakultur i Sverige, 978-91-633-7660-3
Föreningen Permakultur har här gjort en förnämlig insats genom att göra denna bok tillgänglig på svenska, för övrigt den enda bok om permakultur på svenska som finns. Det går att uppfatta denna bok som en aptitretare. Den är mycket lätt- och snabbläst, men ger ändå en föraning om ämnets bredd och tillämpning inom många olika områden: i staden, trädgården, lokalsamhället och på bondgården. Det etiska förhållningssättet framhävs, vilket innebär omsorg om Jorden, omsorg om människor och en rättvis fördelning.

Mars, Ross & Jenny, Getting started in permaculture, 2008, Chelsea Green Publishing, 978-1-85623-035-3
Underrubriken för den här boken ger en god fingervisning om vad det handlar om: ”Över 50 gör det själv-projekt för hem och trädgård med återbrukat material” (min översättning). Boken passar de personligheter som genast vill sätta igång med att arbeta praktiskt och sedan efterhand fördjupa sig i teorier och tankar om varför och hur de olika projekten finns som delar i en större helhet. Projekten rör sig mest kring odlingsverksamhet, men även några projekt för hushållet redovisas. Efter varje kapitel finns ett stycke som sätter in projekten i ett permakulturellt sammanhang.
Jag är kritisk till att författarna rekommenderar användandet av PVC-plast i flera projekt.

Toensmeier, Eric, Perennial vegetables, 2007, Chelsea Green Publishing, 978-1-931498-40-1
Inom permakultur arbetas det mycket med perenna (fleråriga) växter. Vanligtvis tänker vi kanske då mest på träd, buskar och kryddväxter, men inte på perenna grönsaker. Den här boken öppnar upp ögon och tanke för ett nytt galleri med växter att plantera i sin trädgård. Boken är skriven för förhållanden i USA och Canada och en del växter som beskrivs klarar inte av klimatet i Sverige, men en hel del både kända och okända perenna grönsaksväxter skulle kunna tillföra odlandet nya dimensioner.

Några av bokens växter jag tagit till mig som möjliga kandidater för odling är: Bredpilblad, vildkål, ryssgubbe, vattenkrasse, strandbeta, stjärnhyacint, daglilja, myskmalva, kinesisk toon (träd med ätliga löv), bambu och lind (ätliga löv).

Mars, Ross & Ducker, Martin, The basics of permaculture design, 2003, Permanent Publications, 1-85623-023-6

Det här är en till formatet liten bok men ändock mycket innehållsrik och spänner över det mycket vida område som permakultur innefattar. Här behandlas de olika designprinciperna och hur de kan tillämpas på bondgårdar, i trädgårdar, på skolor och i stadsmiljö. En intressant kapitel handlar om permakultur kopplat till idémässigt sammanbundna boendestrukturer i form av kollektiv och ekobyar (communities).

Det tog mig mycket lång tid att läsa igenom boken, inte för att den var svårläst, utan för att den var så otroligt tråkigt skriven och illustrerad. Den var som ett sömnpiller och makalöst seg att ta mig igenom. Den var knastertorr och led brist på känsla och energi. Med ett befriande utrop lägger jag denna bok till handlingarna och börjar på nästa.

Den tänkande bihållaren

Hemenway, Christy, The thinking beekeeper, 2013, New Society Publishers, 978-0-86571-720-6

Att mycket är skrämmande i människovärlden lär vara väl bekant. Det pågår något mycket skrämmande också i naturvärlden. Jag tänker här på massdöd bland bin och andra insekter. När bin som agerat på vår planet i 65 miljoner år bara lämnar in och försvinner är det mycket stora varningsklockor som ringer i mångas öron.
Jag är inte så djurig av mig, men alltmera har jag känt att kanske kan jag klara av att samarbeta med bina. Genom mina vandringar i permakulturens landskap hade jag förstått att det finns naturligare sätt att ha bin på än de metoder som är gällande inom stora delar av dagens storindustriella bihantering. En hantering som troligen är medskyldig till de problem med massdöd och sjukdomar som drabbar bina.

Jag sökte mig fram genom att fråga personer som hade bin, kollade runt på internet och läste lite här och där. Till sist beställde jag en bok som verkade stämma med min inriktning. Boken är enligt framsidan ”A guide to natural beekeeping in top bar hives” och bygger på att bina bygger sina vaxkakor fritt som de själva vill inuti en julkrubbe-liknande kupa. Metoden har inte som huvudsyfte att producera maximalt med honung, utan parallellt med honung för husbehov framstår värdet av bina själv, deras pollinering och vaxproduktion som något lika viktigt.

Boken är väldigt pedagogiskt skriven, full av värdefull fakta tillsammans med starka åsikter och känslor från författaren kring binas och människornas världar. Efter att ha läst boken har jag känslan att jag nog kan klara av det. I vinter startar därför följdaktligen byggandet av två stycken ”Top bar hives”.

Hemenway, Toby, Gaia´s Garden – A guide to home-scale permaculture, 2009, Chelsea Green Publishing, 978-1-60358-029-8

(Läsning pågår med start i mars 2013)

Detta är en bok koncentrerad på verksamhet i hemträdgården med en mycket hög densitet. Varje sida är så tät på information att processen av förståelse och mognad har sin utmätta tid.

Kosters Trädgårdar

Bothmer, Helena och Stefan, Bengtsson, Anna och Björk, Karin, Kosters Trädgårdar Historien – Odlingen – Maten, 2013, Infobooks, 978-91-7003-304-9

Kosters Trädgårdar är en plats som designats och skapats utifrån permakulturens principer. Innehållet behandlar platsens historia, något om permakultur, 12 råvaror i trädgård och kök samt säsongsrecept.

Permakulturell design

Aranya, Permaculture Design – A step-by-step guide, 2012, Permanent Publications, 978-1-85623-091-9

X

Att undervisa i permakultur

Morrow, Rosemary, Earth user´s guide to teaching permaculture, 2014, Permanent Publications, 978-1-85623-145-9

Den här boken vänder sig till de som undervisar på certifieringskurser inom permakultur (PDC) och beskriver en rekommenderad struktur för en sådan kurs uppdelat på 40 enheter eller delar, inklusive faktatexter och pedagogisk metodinformation.

1. Meeting each other, 2. Principles of ecology, 3. Ethics, principles and characteristics, 4. Design methods, 5. Map reading, 6. Water and landscape, 7. Rejuvenating soil, 8. Designing with climate, 9. Design with microclimates, 10. Earthworks, 11. Plants in permaculture, 12. Forests, 13. Windbreaks, 14. Patterns in nature, 15. Zone 0: Siting, building and furnishing eco-homes, 16. Zone I: Home food gardens, 17. Zone II: Orchards and food forests, 18. Zone II: Food forests and small animals, 19. Zone III: Cropping and large animals, 20. Zone IV: Restorative forests, 21. Zone V: Natural forests, 22. World climate biozonez, 23. Site analysis, 24. Design graphics and creative problem solving, 25. Incomes from acres, 26. Design for mitigating disasters, 27: Integrated pest management, 28: Living with weeds, 29. Aquaculture, 30. Wild friends, 31. Bioregions-collective self-sufficiency, 32. Ethical money, 33. Permaculture and ethical workplace/businesses, 34. Land ownership, 35. Land ethics and access, 36. Legal structures, 37. Designing communities, 38. Transforming the suburbs, 39. Designing cities and 40. Last day of the PDC.

En ätbar stad

Anger, Fiebrig och Schnyder, Edible Cities Urban Permaculture for Gardens, Yards, Balconies, Rooftops and Beyond, 2013, Permanent Publications, 978-1-85623-137-4

Edible Cities shows you why the urban landscape can be a great place for permaculture.

Innehållet består av följande: Principles of permaculture, worldwide examples of urban gardening projects, ideas for flats and balconies, green roofs, vertical gardening and urban beekeeping, guerrilla gardening and successful community projects, illustrated practical techniques with clear instructions and urban case studies from cities all over the world.

Den resilienta gården och boplatsen

Falk, Ben, The Resilient Farm and Homestead, 2013, Chelsea Green Publishing,
978-1-60358-444-9

An innovative permaculture and whole systems design approach. With practical information on landshaping, water security, perennial crops, soil fertility, nutrient-dense food and more.

Handbok för permakultur

Bane, Peter, The Permaculture Handbook Garden Farming for Town and Country, 2013, New Society Publishers, 978-0-86571-666-7

X

Holmgren, David, Permaculture – Principles & pathways beyond sustainability, 2009, Holmgren Design Services, 978-0-646-41844-5

X

Whitefield, Patrick, The earth care manual, 2011, Permanent Publications, 978-1-85623-021-6

X

Jacke, Dave & Toensmeier, Eric, Edible forest gardens – Volume one: Vision & Theory, 2005, Chelsea Green Publishing, 978-1-931498-79-1

X

Jacke, Dave & Toensmeier, Eric, Edible forest gardens – Volume two: Design & Practice, 2005, Chelsea Green Publishing, 978-1-931498-80-7

X

Jan Gustafson-Berge

Annonser