Ett första smakprov
Under fem timmar söndagen den 13/3 genomfördes den första vandringen i projektet VANDRARNA 2011. Sammanlagt 6 människor och en liten hund samlades på morgonen vid Garnisonsmuséets parkeringsplats. Efter hälsningsbyte och en kort introduktion tog vi oss över Haningeleden på en bro och ut i det område vi under året ska lära känna på många olika sätt.

Förväntansfulla vandrare Paus innan kullbestigning

Fågelläten och djurspillning
Lite snö och is fanns kvar på marken men det fanns också gott om barmark, så därför kunde vi gå längs stigar och även flera etapper i terräng. Vi stannade till då och då för att orientera oss, titta på fornlämningar, militära konstruktioner och naturliga formationer. Under pauserna kom vi till insikt om att ingen av oss kunde urskilja fåglar utifrån deras läten. Vi var också dåliga på att med säkerhet bestämma olika slags djurspillning, men vi tror att vi såg spillning från rådjur, dovhjort och vildsvin. Detta får bli en av hemläxorna tills nästa gång.

Nypondryck Dagens smidigaste vandrare

Trollkullen
Vandringen avslutades på Trollkullen där en tidigare anlagd lägerplats fick komma till liv igen. En eld tändes och insamlade nypon koktes i en gryta till en god dryck. Två ordrundor gick runt. Den ena innehöll reflektioner från själva vandringen. I den andra uttryckte alla deltagarna sina önskemål med och motiv till deltagande i detta vandringsprojekt, som sammanfattningsvis såg ut så här:

Vara ute i naturen och följa årstidens växlingar.
Avslappning, stressa ner, rekreation, nya intryck, bara vara och följa med.
Lära mer om fornlämningar, ätliga vilda växter, svamp, fåglar och friluftsmat.

Vandra med du också
Nästa vandring äger rum söndagen den 10/4 med samling vid Garnisonsmuséet. Mejla mig om du vill vara med i projektet så sätter jag upp dig på en mejllista. Då får du en vecka innan information om vad som gäller mera detaljerat för kommande vandring. Inga särskilda förkunskaper behövs för deltagande. Varje vandrings innehåll och utformning bestäms av deltagarna.
kosmotopia@gmail.com

Jan Gustafson-Berge