Skoffa efter skoffa, spann efter spann och rullebör efter rullebör (skånsk version).
Spadtag efter spadtag, hink efter hink och skottkärra efter skottkärra.

Sand är tungtSand är en gåva till odlingsjorden

I varje skottkärra ryms fyra hinkar och i varje hink går det i två stora spadtag. Sanden i varje hink väger cirka 14 kg. och mängden sand i skottkärran väger då cirka 56 kg. Sammanlagt 37 lass kördes ut och tömdes ovanpå de färdigskördade odlingsbäddarna, vilket gav 37×56 = 2072 kg, alltså drygt 2 ton sand ut i landen! Två stora stenar och två mindre har blivit placerade i gropar under hyddans planerade golvnivå.

Hyddans början tidigare under våren

En stengrop grävd Stor sten på plats i gropen

Nu tror vi att det bara återstår en rejäl grävomgång till för att få bort de två sista stenarna. Därefter ska väggarna jämnas till och hyddans golv fyllas ut med sand upp till rätt nivå. Sedan är det dags att skaffa virke och börja bygga den bärande regelkonstruktionen.

Jan Gustafson-Berge

Annonser