Beredning av odlingsbäddar
Under helgen 5-6/6 var det dags för mera arbete med grönsaksodlingen vid mitt fritidshus. Första dagen kom alla störbryt- och störvaxbönor i jorden och andra dagen var det dags för gurka, squash och pumpa att bli jordade. Jag är ingen anhängare av den ”arbetsfria trädgården” utan erkänner villigt att en trädgård (även en liten en) innehåller mycket arbete och engagemang. Vissa arbetsuppgifter bara måste göras för att det ska bli en trädgård. Sådana arbetsuppgifter klaras av genom hög motivation, förståelse, delad arbetsglädje med andra och genom att arbeta lugnt, metodiskt och i omgångar. Att grundligt bereda en odlingsbädd på 5 kvadratmeter tar en hel dag (12 timmar). Då är den effektiva arbetstiden kanske 4-5 timmar och mellan arbetspassen dricker jag kaffe, tar en öl, lagar och äter mat, ligger i hängmattan och växlar om med roligare och lättare projekt. Jag har också utvecklat en användbar metod eller tankekonstruktion som jag kallar ”vila i arbete”.

Årets störbönor i jorden Den tillfälliga marktäckningen åt sidan lagd

Båda kanterna grävda och vända med spade

En del arbetsuppgifter är tyngre än andra och att bryta upp ny odlingsmark tillhör definitivt den typen av uppgift. Många krafsar bara på ytan och det ser bra ut i början, men sedan tar sig rotogräset och jorden under ytan är för hård för växternas rötter att på ett enkelt sätt växa i. Det är bättre, och på ett sätt, mera ”arbetsbefriande” på längre sikt att en gång för alla gå igenom jorden ordentligt. Det betyder med några få ord att gräva och vända på jorden minst ett spaddjup ner, hacka sönder alla jordkokor, ta bort rotogräs (tistel, kvickrot, maskros, syra, nässla, kirskål m.m.) och större stenar. Jorden tillförs också i slutfasen (och vid behov och tillgång) sand, kompost och välbrunnen gödsel.

Hela bädden genomarbetad med grävgrep Alla större klumpar slagna med hacka

En järnkratta slutformar bädden

När fröna är satta, plantorna planterade och de fått rejält med strilande vatten marktäcker jag odlingsbäddens kanter med gräsklipp och i takt med att växterna växer till sig fyller jag på med marktäckningen allt närmare. Därefter går odlingen in i en relativt ”arbetsfri fas” med selektiv ogräsrensning, gallring, bevattning och skörd.

Växthuset växer vidare
Jag hade en idé och en stark längtan att bygga ett enkelt växthus. Jag hade fått en plats och vid min förra vistelse byggde jag en grund i form av en stor odlingslåda av trä som fylldes i botten med gammal marktäckning och gräsklipp. Nu var det dags att bygga vidare. Jag gillar det här byggprojektet då det är av typen ”bygg vägen medan du går och se vart den leder” och jag hade ingen aning om hur det färdiga växthuset skulle komma att se ut.

Diverse delar till ett släpvagns-kapell Skelettet konstruerat

Den förra ägaren hade lämnat kvar delar av en metallställning till ett släpvagnskapell. Med detta material började jag konstruera ett skelett till växthuset. Två stolpar med böjda delar kunde fästas i trälådans hörnstolpar med fransk skruv och bildade bakväggen. Långa platta metallstänger kunde slås ner i marken utom på två ställen där det fanns en stor sten under jorden och där två bättre begagnade brädor spikades fast istället. Dessa framväggs-stolpar förenades upptill med brädor som knöts fast med snöre. Strukturen som skulle bära upp taket byggdes upp av snören som i zick-zack drogs mellan fram- och bakväggen. För att inte bakväggen skulle dras framåt bands den fast med rep i två träd bakom växthuset. Nu kunde jag spänna taksnörena så mycket att framväggen böjde sig elegant i passande vinkel mot solen.

En gammal tygpresenning hängdes upp längs bakväggen och bildade en uttrycksfull fond. Som en provisorisk nedre bakvägg placerades två takplåtar. Den riktiga nedre bakväggen kommer att bestå av ett flätat staket som ännu inte är helt klart och ytterligare en tyg- eller plastpresenning. Den norra väggen i ett växthus har negativt energiutbyte med omgivningen så den kan bestå av en mera isolerande vägg än plast. I bästa fall en isolerad trävägg eller en mur som kan fungera som ett värmemagasin. Massvis med vattenfyllda flaskor kan också ställas på hyllor eller hängas i snören längs med bakväggen och bilda ett konstnärligt värmemagasin.

Odlingsbäddar inne i växthuset

Det fanns ett överflöd med plantor av tomat, gurka och chili som kunde fylla två växthus. Däremot är det ett underflöd just nu på Lövudden är lättillgänglig jord. Veckorna innan hade jag därför finsållat fram en underbar jord ur trädgårdskomposter på Stolplyckan där jag bor som förpackats i plastpåsar, av vilka 15 stycken tagits med. Jorden räckte inte till för att fylla hela trälådan som jag tänkt från början och inte ens till att fylla mindre odlingsbäddar inne i växthuset. Första steget för att lösa detta problem var att hämta gammalt virke vid den raserade ladan och bygga inramade odlingsbäddar inne i växthuset. Nästa steg vara att hämta fyra rullebörar sand från grustaget att bottna med. Därefter fördelades den sållade finjorden ut i odlingsbäddarna, växterna planterades ut och vattnades. Till slut marktäcktes med gräsklipp.

SKÅDA organisk och ekologisk arkitektur!

Det var en härlig syn att skåda det (o)färdiga resultatet. Vad liknar det egentligen? Ett halvt, delvis uppbrunnet garage, ett havererat släp till en långtradare eller en kvarglömd och förfallen hangar till en liten spionhelikopter? Skapelsen fyllde mig i alla fall med en skön känsla av välbefinnande. Nu fattas bara en liten detalj och det är själva plasten som ska täcka väggarna, släppa in solens ljus och bevara värmen inne i växthuset en stund.

Jan Gustafson-Berge