Jag har tidigare på bloggen presenterat några principer för ett småskaligt ekologiskt byggande och de olika byggprojekt som är aktuella vid mitt fritidshus. Under dagarna 27-30/5 arbetades det delvis på två av dessa projekt.

En stillsam början Lite planlöst grävande här och där

Överlevnadshyddan
Tillsammans med en vän började vi gräva ut grunden för överlevnadshyddan. Ett av syftena är att bygga en hydda där 1-2 personer skulle kunna bo året om. För övrigt kan den användas som gäststuga och en plats för retreat eller ostört varande och görande. Hyddan är placerad mellan några stora stenar vid tomtens nordvästra hörn med utsikt över sjön. Den grävs ner 50-80 cm. djupt och golvet kommer att bestå av sand från den senaste istiden, eventuellt med ett löst liggande trägolv. Det bortgrävda formar en vall runtom, cirka 50 cm. hög. Formen blir oval och med en inre yta på ungefär 5-6 kvadratmeter. Den bärande stommen konstrueras av trädstammar av grövre dimensioner och väggar/tak kläs med trädstammar eller grenar av mindre dimensioner. Åtminstone nedre delen av väggen täcks med platonmatta och resten av presennning. Jordvallen skottas mot väggen och resten av hyddan täcks med grästorv. Ett fönster åt väster och en dörr åt nordost snickras av sågat trävirke och ett återbrukat fönster med karm. Hyddan värms vid behov upp av en kamin med rökrör genom taket. Inredningen består av en sitt- och liggbädd, bord, skåp, arbetsbord och hyllor. En mindre solcell som laddar ett batteri kan förse hyddan med belysning och ström till mindre apparater.

Det ekologiska i detta byggprojekt finns i byggnadsmaterialet som huvudsakligen är lokalt naturmaterial i form av jord, sand, grus, sten, grästorv och träd. Allt byggs med mänsklig kroppskraft och behovet av tillförd energi för uppvärmning blir låg och kan tillgodoses med ved som är en förnyelsebar energiråvara. Påverkan på naturen är mycket låg och när bostaden bryts ner kommer allt (utom platonmattan, presenningen och glasrutorna) att återgå i kretsloppet och bara synas som en gräskulle.

Kulturhistoriska fynd Nu anas en struktur och en tanke

Uteköket
Jag arbetade också vidare med uteköket och fick fast två av fem takplåtar. Den här byggnaden ska fungera som ett utomhuskök när större grupper av människor vistas på platsen vid kurser, fester eller andra arrangemang. Köket är placerat åt väster med en fantastisk kvällssol och använder en redan existerande vägg på vedboden som sin rygg. På bakväggen kommer skåp och hyllor att fästas. På stolparna och i takreglarna kommer en köksinredning med skåp, arbetsbänk och diskbänk att fästas/hängas upp. I den norra änden kommer en tillfällig utedusch att installeras. Maten tillagas på gaskök eller vid den lerspis som kommer att byggas på platsen framför köket.

De första takläkten på plats

Dags för den första takplåten Två takplåtar fastskruvade

Det ekologiska i detta byggprojekt är att byggnads- och inredningsmaterialet till allra största delen består av återbrukat virke och andra inredningsdetaljer. T.o.m. de gamla hålen i takplåtarna kunde återanvändas genom att takläkten placerades på matchande platser. Allt vatten till disk, rengöring, matberedning och dusch kommer från insamlat regnvatten. Vattnet till duschen värms av sol genom enkla solfångare eller genom vatten som kokas på öppen eld.

Jan Gustafson-Berge

Annonser