Under 2010 har jag som övergripande tema vid mitt fritidshus Lövudden: Småskaligt ekologiskt byggande. Under två helger och en sommarvecka inbjuder jag till studier, diskussion, arbete och experiment kring detta tema. Du kan läsa mera om dessa arrangemang här. Här nedan beskriver jag de olika byggprojekt och andra tillhörande verksamheter som är möjliga att arbeta med. Är du intresserad av att deltaga anmäler du dig genom min mejl: kosmotopia@gmail.com

En enkel grind ner mot sjönBörjan på ett flätat staket

Staket av olika typer
Staket flätat av grenar och unga stammar. Staket av liggande eller stående brädor.

Grindar och grindstolpar
Hur stolpar kan grundas och bli stadiga utan att gjuta. Olika konstruktioner av grindar.

Virke till odlingslådaNysådd i odlingslåda

Odlingslådor och drivbänkar
Stora trälådor med eller utan glas kan göra odlingen enklare och förlänga växtsäsongen.

Enkla växthus
Hur kan enkla, billiga men ändå funktionella och relativt hållbara växthus konstrueras. Vilka olika modeller uppfyller de behov som finns.

Platsen för utomhusköketTre sektioners uppregling

Utomhuskök kombinerat med dusch
Köket ska vara fullt utrustat för att kunna fungera för 20-30 personer. På den västra långsidan av snickar- och vedbod byggs ett utomhuskök som även ska inhysa en enkel dusch. Plintar gjuts en i taget i handgrävda gropar. En stående stolpe och takreglar fästs med byggbeslag. På takreglarna spikas takplåt. Jord ner till grus- och sandlager transporteras bort till jordkällarens tak. Nytt dränerande grus hämtas i grustaget och bildar ett golv. På de stående stolparna hänger en köksinredning med skåp, diskbänk och arbetsbänkar.

Duschen som placeras i norra änden av uteköket kan avskärmas med draperi, vassmattor eller skivor som kan föras åt sidan eller tas bort vid behov. Duschen drivs av en trädgårdspump och vattnet, som består av regnvatten, kan värmas av solen, med ved eller alternativt med en elektrisk varmvattenberedare.

Bastu och badhus
Här är min tanke att bygga en liten (max. 6 m2) vedeldad bastu med plats för 1-4 personer, huvudsakligen med återbrukat virke och sten från trakten. Kaminen är av typ ”Laxen” och ovanpå den placeras stenen i en ram av plåt. Det lilla huset ska också kunna användas som ett uppvärmt badhus där man ska kunna tvätta sig rejält. Sittbänkarna (lavarna) ska vara lösa för att kunna rengöras och vid behov skapa ett större golvutrumme. Bastun kan också användas som ett torkhus för växter, frukt, bär och svamp.

Bryggan och den lilla badvikenDen magnifika ekvarelsen

Flytbrygga och brygga
En enkel och tålig träkonstruktion omfamnar tunnor eller andra behållare med luft. Flytbryggan kan byggas i mindre enheter som kan kopplas samman. Den ska placeras ute i vår badvik och vara plattform för vila, solande och fiske. Den nuvarande bryggan kan också behöva få sig en uppryckning.

Trädkoja och utsiktsplats
På tomten finns en mäktig ek, troligen en av områdets äldsta och levande varelser. Genom ett försiktigt klättrande uppåt etableras små viloplattformar och allra högst upp byggs en plattform på 2-4 m2 där man kan ha utsikt, vila, meditera, sova eller arbeta med sin höjdskräck. Både vistelsen och byggnationerna sker med stor respekt och utan att orsaka trädet någon skada.

Ombyggnad pågår av gamla utedassetInsats för urinseparering

Modernt utedass med separationstoalett och latrinkompostering
Det gamla utedasset där kiss och bajs blandades i en hög på marken under sittbrädan har byggts om med urinseparering och latrinkompostering. Nu vill jag bygga ett bekvämt, snyggt och häftigt utedass i södra änden av ett kommande nybygge med tvätt- och hygienutrymme, gäststuga och sommarrum där allt ska vara ”off grid”, dvs. alla funktioner ska fungera utan samhällets normala infrastruktur.

Hydda (”Lövhyddan”)
Det här är en gammal dröm jag vill förverkliga. Det är en kombination av barnets glädje i att bygga en koja och den vuxnes realistiska vision om ett ställe för överlevnad. Det ska gå att bo bekvämt året runt i den här byggnaden. Kombinera en samisk torvkåta, med en kolarkoja och en stenåldershydda samt lägg till en nypa moderna material och modern teknik och du får ”Lövhyddan”. Byggnaden är på 8-10 m2 och ligger delvis nersänkt i marken. Det bärande regelverket konstrueras av stockar, stammar och grenar i olika dimensioner. Som fuktskydd fungerar en platonmatta och utanpå täcks hyddan av grästorv. Några fönster ger ljus och utsikt. Inuti finns ett litet kök, ett bord, en kombinerad bädd och sittplats för två personer samt förvaringsutrymmen för saker och utrustning. En liten 12 voltsanläggning ger ström till belysning och apparater.

Jordkällaren reglerar temperaturenGrästorvstak skyddar ytterdörren

Förbättring av existerande jordkällare
En halvmeterhög kant av natursten gör det möjligt att öka källarens isolerande hud så att den håller temperaturen på rätt nivå både när det är varmt eller kallt utomhus. På taket arrangeras en sittplats med fin utsikt och längs kanterna täcks jordkällaren av vackra och nyttiga växter.

Nygjord utomhuseldstadEtt grustag som granne

Lerspis
Med hjälp av natursten, lera och sand samt lite plåtdetaljer bygger vi en mångfunktionell och bränslesnål vedspis för utomhusbruk.

Byggnadsvårdande åtgärder
Istället för att slentrianmässigt riva ner och ta bort kan olika tekniker och förhållningssätt inom det som kallas för byggnadsvård hjälpa oss att bygga mera resurssnålt.

Inredningssnickeri
Detta snickeri spänner över små och stora aktiviteter, från lösa mindre föremål till större väggfasta konstruktioner. Äldre inredningar kan renoveras, byggas om eller återbrukas i nya sammanhang.

Målning och ytbehandling
Här arbetar vi med limfärg, linoljefärg, slamfärg, äggoljetempera, vax och tjära.

Keramikbränning i öppen eldHett om öronen

Experiment med lera
Det finns en leråder på Lövudden och det skulle vara spännande att arbeta med denna lera. Vi kan bränna keramik, tillverka tegelstenar, testa adobe-teknik, lägga lergolv, lerklina väggar m.m.

De två första prov-luftsolfångarna Luftsolfångare i vinterläge

Energi
På lövudden finns vedspis och kökspanna med självcirkulation.
Experiment pågår med luftsolfångare för ventilation och uppvärmning av inomhusluft. Jag vill också testa om luftsolfångare kan användas för torkning av livsmedel och uppvärmning av odlingsbäddar i växthus.
En mindre visningsanläggning för 12 volt kommer att installeras.

Jan Gustafson-Berge

Annonser