En återbrukscentral är en ekogenialisk verksamhet som kan fungera som ett pulserande hjärta i ett förändrings- och omställningsarbete. Den ordnar materiella och ekonomiska resurser till verksamheten och erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter. Den inte bara visar på positiva alternativ, utan ÄR verkligen alternativet i konkret och levande uppenbarelse.

En av cykelbodarna på Stolplyckan

Återbruk och Återvinning
För den fortsatta läsningen och förståelsen är det bra att vara klar över skillnaden mellan återbruk och återvinning.
Återbruk: Glasburk används som glasburk. Jacka förblir en jacka. Tyg blir kasse eller kläder. Träbitar blir en låda, hylla… Diverse blir konst.
Återvinning: Slå sönder glasburk, smält ner den och gör en ny burk. Riva sönder tidning, mixa sönder den i vatten och gör nytt papper. Knyckla ihop aluminiumburk, smält den och forma en ny aluminiumburk.

Återbrukets princip
Den enkla principen för ett återbruk är att samla in, sortera, förvara, förmedla och förvandla allehanda föremål och material. Visionen är ett återbruk nära människorna i varje stadskvarter, mindre samhälle eller by. En återbrukningscentral kan drivas kommersiellt som en andrahandsaffär kombinerad med en mångsidig verkstad. Ett återbruk kan också drivas kooperativt, som en ideell verksamhet eller som en kombination av allt. Den kommersiella affären förmedlar begagnade saker och annat använt material genom att köpa, sälja, byta och ge bort. Sakerna kommer från människor och verksamheter i området, från röjningar på vindar och i källare, eller hittas i containers, tomma hus och fabriker osv.

Kläder kan gå i arv många gånger Dina gamla saker är nya för andra

Varför finns ett Återbruk?
Det kan finnas många skäl till att starta ett återbruk och här är några:
1. Ekonomi – sparar dina pengar, samt tränar givande och tagande utan pengar som mellanled.
2. Tid – kan ”spara” tid om man vill, på så sätt att det kan gå snabbare att hitta något i återbruket än att åka och köpa det i någon affär.
3. Ekologi & miljö – lokala kretslopp och återbruk minskar nytillverkning, resursuttag, transporter och skadar därför inte miljön lika mycket.
4. Fantasi & kreativitet – att botanisera i ett återbruk väcker minnen, föder tankar, utmanar fantasin och gynnar kreativt tänkande och skapande.

Vad behövs för ett Återbruk?
a) Några människor – visst kan du starta själv, men det är roligare och ni får mer gjort med fler människor inblandade, man tycker ju dessutom om att arbeta med olika delar av verksamheten.
b) En plats att vara på, helst med värme och elektricitet- ett outnyttjat cykelhus, ett tomt soprum, en hörna i garaget, en svåruthyrd lägenhet, några hyllor i grovsoprummet, ett tomt hus, ett litet cirkustält o.s.v.
c) Prylar och material – det här är det lättaste i vårt materiella överflödssamhälle. Titta i områdets containrar. Lägg lappar i brevlådorna och tigg grejer. Snart kommer människor och lämnar saker med glädje till Återbrukscentralen.

Hyllsystem underlättar ordningen

Återbruk i Linköping
På kollektivhuset Stolplyckan i Linköping startade jag våren 1990 ett Återbruk som fungerar utan inblandning av pengar. Verksamheten inrymdes från början i en del av ett outnyttjat cykelhus, men nu används två hela cykelhus. Sakerna skänktes av de boende i området eller hämtades från olika containers. Vem som helst har sen haft möjlighet att låna en nyckel för att hämta eller lämna saker. Ibland anordnas loppmarknad även för ”utomstående” vilket ger boendeföreningen en liten inkomst. Det finns en arbetsgrupp med varierande antal medlemmar och grad av aktivitet, men för det mesta flyter verksamheten ”av sig själv”. När det är allmän städdag i området brukar Återbruksbodarna städas och skräpsaker kastas. Verksamheten har funnits i många år och är en etablerad och omtyckt del av områdets liv. Återbruket är inte heller beroende av någon enstaka person för sin fortsatta existens.

Möbler i olika material Möbler kan byggas om till nya möbler

Utveckling av ett Återbruk
Nästa steg skulle kunna vara att utveckla olika verkstäder där personer arbetar ideellt i en bytesekonomi eller mot sedvanlig betalning. En förening kan driva ett Återbruk där medlemmar kan få hämta eller byta saker gratis och utomstående betalar med pengar. Verkstäder kan skapas kring olika material- och sakområden: Textil, Trä, Metall, Elektronik och Cyklar. Verkstäderna reparerar trasiga föremål samt nytillverkar olika produkter av det material som finns i Återbruken. Olika kurser kan också erbjudas. Det kan vara olika hantverk som arbetar med material som finns i Återbruket. Det kan också vara konstnärlig verksamhet där olika arbetstekniker för konstskapande lärs ut och praktiseras.

Mini-Återbruk
Genom att helt enkelt ställa ut saker du inte längre själva vill ha i ditt trapphus, i tvättstugan eller i källsorteringshuset, på en hylla eller liknande, kan du starta ett Återbruk i miniatyr. Förutom att du sparar på resurser, miljö och energi, så glädjer du andra. Rätt som det är börjar det dyka upp saker från andra och en viktig omställningsprocess har tagi
t sin början.

Starta ett Återbruk du också!
Ett återbruk kan bli ett centrum för utbildning i återbrukandets, sparandets och vårdandets teori och praktik. En ny ekonomi med mänsklig tillväxt som fixstjärna kan se dagens ljus. Alla åldrar kan ge och ta i verksamheten. Det kan startas nu – av dig och dina vänner!

Jan Gustafson-Berge

Annonser