De två senaste träffarna med Årskursen har haft hantverk som tema och då med särskild tonvikt på olika flätningstekniker. Att fläta samman material till behållare, klädesplagg, skydd och bostäder är troligtvis en av de äldsta tekniker som människan utvecklade. Den grundläggande flätningstekniken är inte svår i sig (”över och under”). Det omständiga arbetet ligger i processen att få fram ett lämpligt material att fläta med. Efterhand har det utvecklats tusentals detaljerade tillämpningar som varierar med val av arbetsmaterial, flätningsteknik och teknisk utformning, i sin tur styrd av valt material och tänkt funktion.

Korgar i olika flätningstekniker

Det traditionella materialet för flätning har varit lokalt förekommande naturmaterial av olika slag. Exempel på detta kan vara blad (kaveldun), strå (halm och säv), rot (gran och björk), bark (näver), grenar (olika salix-arter), spån (täljda, klyvna eller hyvlade), bast (lind, gran och furu), trävirke (mindre dimensioner). I modern tid förekommer också metaller som del i konstruktioner och som specifikt hantverk i form av ”luffarslöjd” samt papper och plast.

Vass från Smedstadsbäcken i LinköpingVassmatta i stående vävram

Vass (Phragmites australis)
Vassen finns längs stränderna av vattendrag, insjöar och havsvikar. Vävning eller bindning är en närliggande teknik till flätning och med vass från Smedstadbäcken i Linköping vävde vi en liten vassmatta. Dessa mattor kan varieras i storlek och tjocklek och ha en mängd användningsområden såsom taktäckning, skugg- och regnskydd, vindskydd och avskärmning, solskydd och isolering av drivbänkar och växthus samt som fastspikat underlag på väggar som ska lerputsas eller rappas. Vassen skördas vintertid direkt från bärande is med ett skärande eller klippande redskap och buntas löst under tak. En stående eller liggande väv/bindram kan tillverkas av långa träreglar. Som varp används snören eller metalltråd. Vassen blir inslag och fästs till varpen med snöre eller metalltråd.

Buntad och torkad säv från sjön VindommenSäven torkas ren och sorteras innan flätningen

Ett underlägg av säv flätas

Säv (Schoenoplectus Lacustris)
Säven är en intressant växt som finns i stillsamma vattendrag och sjöar med sötvatten som är värd att få en renässans. Den kan användas som taktäckning och till flätning av korgar, underlägg, mattor, hattar, skor osv. Säven skördas när den vuxit färdigt på hösten, vilket kan ske antingen från strandkanten eller från en båt. Säven skärs eller klipps av med sekatör eller skära och buntas löst för att torkas några månader under tak. När säven ska användas blötläggs den över natten och förvaras under arbetet i en fuktig yllefilt. Det är viktigt att säven hålls fuktig under arbetet annars blir den lätt skör.

Botten på en mindre sävkorgKanten flätas fram

Undersida/utsida på den trevliga korgen

Pappersremsor
En bra metod för att träna flätningstekniker för breda och flata material som näver eller träspån är att använda pappersremsor som surrogatmaterial. Förutom att det ger bra övning och erfarenhet, så blir resultatet faktiskt en fungerande korg. Flätning är ett stort och fascinerande område som vi bara hann prova lite granna, men det är lätt att fastna i flätningens ädla konst.

En rakflätad korg av wellpapp tar sin börjanNu är det bara kanten kvar

Jan Gustafson-Berge