Under 2010 kommer ett övergripande tema för verksamheten på Lövudden att vara småskaligt ekologiskt byggande. Ett antal byggnadsprojekt av varierande storleks- och svårighetsgrad kommer att fortsätta och påbörjas. Under året kommer jag att skriva om dessa byggnadsprojekt och tillhörande aktiviteter här på bloggen.

Grinden ner mot sjön i vinterskrudEtt flätat staket

Kurshelger och öppen sommarvecka
Jag planerar också att arrangera några kurshelger där intresserade kan medverka i arbetet. Utgångspunkten är aktuella byggnadsprojekt och utifrån dessa fördjupar vi oss både praktiskt och teoretiskt i olika aspekter av ett småskaligt ekologiskt byggande. Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla mig: kosmotopia@gmail.com, så får du information om vad som är på gång.

Det ursprungliga virkesförrådet på LövuddenOdlingslåda för grönsaker

Det ekologiska obyggandet
Första frågan inför ett eventuellt byggande kan vara: Varför bygga överhuvudtaget och varför bygga nytt med nytt? Vi är ju så präglade av vår tids, både uttalade och outtalade, kosmologi som kortfattat kan förklaras med vår uppfattning om livets ursprung och mening. I denna uppfattning ingår att livsmening, lycka och välfärd är kopplat till expansion och ständig tillväxt. I byggandet tar det sig sådana uttryck som att en byggnad ska vara ny, stor, gärna hög, högteknologisk och det ska gå fort att bygga den.

Varför inte ta det lugnt och känna in den gamla byggnaden. Det kanske är bra som det är. Den behöver kanske inte rivas eller byggas ut utan det räcker med inre förändringar av byggnaden eller av de boendes värderingar och vardagliga beteende. Det går kanske att bygga tillfälligt och provosoriskt, eller att bygga om eller renovera varsamt. Du kan satsa på kulturhistorisk byggnadsvård och återbruk.

UterumVindskydd av vass

Principer för det småskaliga byggandet
Naturliga resurser och råvaror: Solen, vinden, jorden och vattnet. Trä, fibrer, sand, grus, bergarter, lera, jord och olika växter.

Lokalt förekommande naturmaterial: Sand, lera, grus och stenar. Träd och buskar (som de är eller som sågat virke). Växtmaterial såsom grästorv, näver, vass och säv.

Återbruk: Material från lokala soptippar eller från förfallna hus. Gåvor från grannar. Tegelpannor, trävirke, fönster, dörrar, metalldelar, plåttak, tegelstenar, möbler och inredning.

Val av byggnadsteknik: Anpassad till handverktyg och enkla maskiner eller apparater. Kroppens egen kraft i samverkan med fysikaliska lagar. Det mesta arbetet utförs med den kraft en eller flera människor kan utveckla, tillsammans med de fysikaliska lagarna och varianter av de s.k. ”enkla maskinerna”.

Långsamhet: Acceptera ställtiden. Fundera och diskutera. Säkerhet. Väntan på att material ska ”dyka upp”.

Anpassning och varsamhet: De olika geologiska, hydrologiska, ekologiska och kulturhistoriska förhållanden som existerar på fastigheten och i den omgivande lokala biosfären bestämmer över hur vissa delar av byggprocessen utformas.

Mikrolokala kretslopp och förnyelsebara flöden: Inget material transporteras långt bort. Minimalt med avfall. Husens funktion ansluter till dessa kretslopp när det gäller värme, kyla, vatten, elektricitet, avfall och byggnadsvård.

Sparsamhet: Hela byggprocessen från planering och till färdig funktionell byggnad har sparsamhet med resurser, råvaror och energi som honnörsord.

Miljöskonsamhet: Val av byggnadsmaterial och funktioner för det byggda som är miljöskonsamma i alla led.

Hälsa och skönhet: Livgivande, hälsosam och skönhetsuppbyggande formgivning eftersträvas. Ett högst subjektivt påstående såklart, men jag vill må bra och trivas inuti det byggda och det ska inge behagliga, välkomnande och andra sköna känslor att titta på det byggda utifrån.

Nollekonomi: Den ekonomiska kostnaden ska vara nära noll.

Stengrund till eldstad utomhusBörjan på uteköket

Möjliga byggnadsprojekt och angränsande aktiviteter
Staket av olika typer. Grindar och grindstolpar. Odlingslådor och drivbänkar. Enkla växthus. Utomhuskök kombinerat med dusch. Solfångare för uppvärmning av luft och vatten. Luftsolfångare till torkskåp. Bastu och badhus. Flytbrygga. Trädkoja och utsiktsplats. Modernt utedass med separationstoalett och latrinkompostering. Hydda (”Lövhyddan”). Förbättring av existerande jordkällare. Lerspis. Byggnadsvårdande åtgärder. Inredningssnickeri. Målningsarbeten med limfärg, linoljefärg, slamfärg, äggoljetempera och tjära. Experiment med lera – bränna keramik, tegelstenar, lerklining m.m.

Litteratur
Bokalders & Block, BYGGEKOLOGI. Kunskaper för ett hållbart byggande, Svensk Byggtjänst, 2004, 917333-070-1.
Berg, Per G. (red.), Biologi och Bosättning. Naturanpassning i samhällsbyggandet, Natur och Kultur, 1993, 91-27-03723-1.
Schmitz-Günther, Thomas, Ekologiskt byggande och boende, Könemann, 2000, 3-8290-1956-4.

Jan Gustafson-Berge

Annonser