Jag har nu genomfört ett personligt köpstopp under ett år enligt riktlinjer i ett köpstoppsmanifest som publicerades på denna blogg i december 2008. Under varje månad har jag undersökt och arbetat med ett särskilt tema som bl.a. resulterat i ett antal resonerande och informerande texter på denna blogg. De teman som tagits upp till bearbetning har i kronologisk ordning varit: Introduktion (allmänt om konsumtion), Kläder, Bröd & Mjöl, Hantverk, Hygien, Drycker, Köket, Fritidshuset, Kemikalier i hemmet, Lokala livsmedel, Förpackningar samt Gränsmat och Ekonomi.

Några viktiga resultat av mitt arbete under 2009 har varit att jag:

Ökat min kunskap och min medvetenhet kring konsumtionsfrågor och deras koppling till större skeenden.

Inte köpt ett enda klädesplagg, varken nytt eller begagnat.

Bakat allt mjukt matbröd.

Lärt mig att laga kläder och att sticka.

Rensat bort och ökat kvalitén bland hygienprodukter och kemiska ämnen.

Börjat tillverka egna drycker med eller utan alkohol.

Betydligt ökat andelen inköpta ekologiska och "lokalare" producerade livsmedel.

Ökat mängden eget odlade och från naturen insamlade livsmedel.

Minskat på inköp av böcker genom lån på bibliotek.

Konserverat livsmedel genom torkning, inkokning med socker, ättiksinläggning och mjölksyrejäsning.

Gått ytterligare ett steg när det gäller att minska på förpackningar och avfall.

Minskat på ekonomiska utgifter och riktat de pengar som "blivit över" till inköp i köpstoppets anda att öka självförsörjningen på längre sikt.

Ett parallellt löpande projekt har varit målsättningen att (i genomsnitt) föra bort ett föremål (en post) varje dag ut ur mitt liv. Om ett föremål tagits in har jag alltså varit tvungen att ta bort två likvärdiga föremål. Mängder av föremål har lämnat mitt hem och mitt liv. Tanken kan nu fokusera på viktigare saker än fysiska föremål och det känns lättare att leva.

Jan Gustafson-Berge