Då du köper en vara köper du en förväntad funktion. Du köper dig också i vissa fall ett varumärke, en livsstil, en dröm och en plats på värdeskalan i samhället eller hos den subgrupp du tillhör. Ibland betalar du också för att bära reklam för en verksamhet på kläder och påsar. I de allra flesta fallen köper du också en förpackning. I vissa fall får du dessutom väldigt mycket förpackning för pengarna.

Under november kommer jag att arbeta med förpackningar som tema. Jag kommer att spara alla förpackningar som uppstår under månaden och med detta material som utgångspunkt kommer jag att:

1. Kategorisera och analysera dem med avseende på deras nödvändighet och funktion, vilket material de är tillverkade av, deras miljökonsekvenser osv.

2. Undersöka vilka direkta eller framtida alternativ som finns till respektive förpackning, samt pröva och utveckla dessa alternativ med syftet att minska mängden förpackningar som passerar genom mitt hem.

Förpackningar hänger dessutom intimt samman med sådana företeelser som naturresurser, avfall, kretslopp, källsortering, återvinning och återbruk. Även dessa frågor kommer jag att skriva om.

En bra och energigivande start på detta tema är att besöka SVT Play och söka på dokumentären "En ocean av plast".

Många personer har samlat sitt skräp under olika tidsperioder för att verkligen kunna se den stora mängd material som processas i samband med vår typ av konsumtion. Läs t.ex. reportaget om amerikanen som samlade i ett år. Läs också om frilansjournalisten Mattias Hagberg som samlade sina sopor i ett år och skrev reportageboken SKRÄP.

Jan Gustafson-Berge