I ett perfekt skördeväder samlades årskursen den 29/8 för att skörda ”frukterna” av årets odlingsarbete. Efter en kortare introduktion kring olika växters skördecykler och något om att ta eget frö och utsäde spred sig gruppen ut över odlingslotten för att skörda.

Alla fann sin platsÄrtor och bönor samlas in

Det blev till slut en trevlig samling av märgärt, bonböna, olika sorters störböna, gul lök, morot, rödbeta, grönkål, purjo, gurka, tomat, sallat, mangold och ringblomma att fördela på kursdeltagarna. Störar och stödpinnar togs upp och lades på hög, snören rullades ihop till fina nystan och växtmaterial lades som marktäckning på odlingsbäddarna.

Finns det något gott att äta?Höstsådd på färdigskördade odlingsbäddar

4 stycken odlingsbäddar grävdes, luckrades och krattades jämna. Där sådde vi som ett experiment subklöver, rädisa, majrova, spenat, senapskål (rucola), dill och persilja.

Lunchen intog vi på Backaberg där vi också kunde konstatera att gräsmattan var klippt och fortsatte att sprida sig ut över mer och mer av trädgården och den tidigare odlingen. Krikonträden dignade av krikon som vi givetvis plockade av och åt upp.

Exempel på varusortimentBytesmarknaden i funktion

Deltagarna redovisade hemuppgifter kring dagens tema som var konsumtion och produktion och därefter packade alla upp sina medtagna föremål inför vår bytesmarknad. Vi pratade en stund om olika former för förmedling av varor både med och utan bytesmedel. Först bytte alla saker med varandra enligt en åldersprincip där den som var yngst fick välja först och sedan den nästyngsta osv. Vi avslutade dagen med ett första försök att utprova ett nytt mikrolokalt bytesmedel vilket är under utveckling och som kallas för LÖV.

Några regnskurar talade om för oss att kursdagen var slut och alla tog sina nya föremål med sig hem. Det som blev över transporterade jag ner till Stolplyckans återbrukscentral, ett exempel på en ganska självgående bytesverksamhet. Återbruket består av två f.d. cykelbodar där man som boende både kan lämna in och hämta föremål och material av allehanda slag.

Jan Gustafson-Berge