Detta är ett jätteområde och de farliga ämnena finns i stort sett i varje industriellt tillverkad produkt du köper och har i ditt hem. Varje vara (möbler, textilier, leksaker, elektronik) innehåller mängder av kemiska ämnen som avges ut i luften, hamnar i dammet på golvet och ”slutligen” orsakar problem vid avfallshanteringen. Jag begränsar dock arbetet till att gälla specifika kemiska produkter i form av pulver, vätskor, trögflytande ämnen och gaser som används i ett hem till olika saker. Då jag tidigare under april månad arbetat med (kropps)hygien som tema kommer detta inte att behandlas här.

Kemikalier eller kemiska produkter eller kemisk-tekniska produkter eller miljögifter används inom många områden i ett hushåll. För att få lite överblick kan följande områden fungera som indelning: hygien, läkemedel, kosmetika, rengöring (disk, tvätt och städning), fordon (bil, båt, cykel, motorcykel m.m.), hobby & fritid, hantverk, målning och livsmedel.

Vårt totala liv, från vaggan till graven, är numera fullt av tiotusentals kemiska ämnen som finns överallt, både utanför våra kroppar jordklotet runt och inuti våra kroppar. Ibland poppar ett av dessa ämnen upp i media och det blir en stunds uppståndelse varefter det hela lugnar ner sig, förhoppningsvis med någon liten förbättring någonstans i den långa ämneskedjan. Dessa ämnen orsakar miljöskador och ohälsa under hela deras livscykel (i det här fallet är det kanske riktigare att tala om en dödscykel). Denna cykel inbegriper bearbetning av råvaror för deras tillverkning, transporter i alla led, deras bruk i vårt vardagsliv och deras omvandling till en farlig avfallsprodukt.

Vattenkar för stor och liten Vildäpplen till cider

Jag kommer att arbeta efter följande strategi:

1. Insamling som innebär att jag genomsöker hela mitt hem inklusive förråd, sommarhus m.m. på olika kemisk-tekniska produkter inom de områden som nämns ovan. Produkterna placeras på ett bord och sorteras i de olika områdena, för fotografering och undersökning.

2. Undersökning betyder att jag läser på förpackningarna eller på annat sätt tar reda på vad det är för något i produkten, vad den används till, vilka ämnen som kan vara farliga och vad de gör med mig eller naturen. Till hjälp i undersökningen tar jag två platser på internet, nämligen hemsidorna för Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Greenpeace som båda arbetar på bra sätt med att få bort kemikalier och miljögifter. Läsningen där är fruktansvärd att ta till sig och jag kan bara konstatera att det finns ingenstans att fly längre! Miljögifterna finns i bröstmjölken hos ammande mammor, i polarisarna, hos inuiterna på Grönland och i en hjärna nära dig.

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter/ http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/miljogifter

3. Eliminering innebär ett första steg bort från det dödande kemikaliesamhället. De förpackningar, flaskor och burkar som jag aldrig använt eller aldrig kommer att använda ska bort. Tillhör eländet kategorin miljöfarligt avfall ska det lämnas in till ett insamlingsställe för miljöfarligt avfall som olika kommuner har på särskilda platser. Var dessa finns kan du få reda på genom kommunens hemsida eller i en informationsfolder som du troligen fått med posten någon gång.

4. Alternativ är det sista steget i strategin. Mellan eliminering och alternativ finns även något som kan kallas minskning eller nertrappning. Detta innebär att jag testar att använda mindre av ett ämne för att se hur lite som behövs för att önskat resultat ska uppnås. Ett exempel kan vara tvättmedel som doseras mindre och mindre till den punkt då tvätten inte blir ren. Alternativ till de farliga ämnena kan vara mindre farliga produkter eller miljöskonsamma naturliga produkter. Det kan också vara att välja mekanisk bearbetning istället för kemisk (exempelvis skillnaden mellan att diska för hand eller att låta diskmedlet vara aggressivare och farligare i diskmaskinen, eller att välja mekaniska och biologiska metoder för ogräsbekämpning istället för kemiska preparat).

Jan Gustafson-Berge

Annonser