Under juli månad kommer jag att tillbringa de flesta dagarna vid mitt fritidshus. Det kan därför vara passande att ha fritidshuset som tema för månaden. Jag kommer att undersöka och fundera kring några olika frågeställningar:

Ett konsumtionslandskap?

1. Hur har fritidshuset påverkat min konsumtion av varor och tjänster?

2. Hur har (eller rättare skrivit: hur kommer) fritidshuset att minska min konsumtion? Här kommer jag att utveckla ett resonemang kring något som kan kallas ”kontraproduktiv konsumtion”, dvs. den medvetna konsumtion som leder till minskad helhetskonsumtion.

Fisk fångad i sjön Vindommen Nyplockad svamp

3. Hur kan jag utveckla en ökad självförsörjning och efterhand övergå till ett nyttjande av lokala, förnyelsebara och andra tillgängliga resurser? Detta är en effektiv strategi som, när den väl kommer till praktiskt uttryck, drastiskt minskar konsumtionen i alla led och på alla nivåer i det globala systemet.

Jan Gustafson-Berge

Annonser