Under den här månaden kommer jag att speciellt arbeta med huvudtemat HYGIEN. Ganska snart visar sig svårigheten att avgränsa ett tema. Utgångspunkten är den personliga hygienen som kan sägas ha som uppgift att hålla den egna kroppen ren och praktiskt fungerande. Men varför behöver kroppen hållas ren undrar den frågvise? Ett ursprungligt skäl kan vara att renlighet med viss måtta befrämjar hälsa och då har vi upptäckt ett ämnesområde som delvis har med hygien att göra. Ett annat skäl till renlighet, kanhända av något modernare slag, är socialt då det finns risk för uteslutning ur många sociala sammanhang om man luktar illa, är smutsig och allmänt vanvårdad. Denna strävan kopplar delvis samman hygienen med det kroppspyssel som sysslar med kosmetik, utseende och "skönhet". Där får vårt behov av och längtan efter tillhörighet och bekräftelse oss människor att göra vad som helst. I extrema fall (men dock ganska vanligt förekommande) tar det sig sådana yttringar som ett totalt döljande av den egna naturliga kroppslukten, anläggandet av kosmetiska masker över ansiktet, formandet av kroppens olika delar genom träning, bantning/tjockning, kemiska preparat och kirurgiska ingrepp.

Söka och pröva alternativ
Jag kommer att undersöka och redovisa alla de föremål, ämnen och preparat som förekommer kring min personliga hygien. Varje sak, ämne och preparat kommer att starkt belysas av förhörsledarens lampa och ifrågasättas. Alternativ till miljö- och hälsofarliga delar av min hygien-utrustning kommer att eftersökas och prövas. Jag kommer att fördjupa min kunskap om de hygieniska produkternas konsekvenser för människa, djur och miljö.

Jag kommer också att genom mejlfrågor och butiksbesök kritiskt granska de företag/varumärken som jag nu mestadels köper hygieniska produkter av. Dessa är i nuläget: Änglamark, Body Shop, LUSH, Weleda och Apoteket.

Utrensningen fortsätter
För övrigt fortsätter arbetet med att minska antalet föremål i min privata värld, på så sätt att ett nettoföremål i genomsnitt ska försvinna varje dag ur mitt liv.

Jan Gustafson-Berge

Annonser