Här nedan redovisar jag några av de hantverksarbeten jag utfört under månaden. Små fönsterdrivhus och två arbeten på min uteplats har jag redan beskrivit i en annan text om odling och hantverk. Framöver kommer ytterligare exempel på hantverkande att dyka upp under månadernas olika teman.Jag ser hantverk som en strategi för att minska nykonsumtion och för att öka sin självförsörjning. Har du väl börjat hantverka så inser du också hur kul och lärorikt det är. Du bygger upp en kraft inom dig som får dig att växa som människa.

Målning av högtalarlådor
Just det här arbetet är inget exempel på någon högstående hantverksinsats. Det får däremot vara med som ett exempel på att kunskap och färdighet kan användas som bytesvara. Min målning av dessa högtalarlådor gav mig i utbyte hjälp med min gyttjesega och havererade dator samt två behandlingar massage för rygg och axlar.

Pensel, rörpinne och trasa Första lagret färg torkar

Luftsolfångare
Några grannar och vänner har tillsammans börjat med ett projekt som går ut på att bygga luftsolfångare. En luftsolfångare är i korthet en trälåda med en glasskiva/plastskiva som lock. Inuti lådan finns en värmeabsorberande yta av t.ex. svart plåt. Längst ner på lådans kanter finns hål där utomhusluft kommer in och längst upp finns ett större hål i lådans baksida som passar till ett rör, eller en kanal som leder in i ett utrymme inomhus. I röret sitter en 12 volts-fläkt som startar när solen lyser på en solcell som sitter ovanför lådan. Lådan placeras vertikalt på en husvägg och värms upp av solen och fläkten blåser in denna varma luft där man vill ha den. Den varma luften för fukt ut ur utrymmet om det är ventilerat och höjer temperaturen några grader. Läs mer om luftsolfångare hos http://24volt.eu/ och hos http://www.solarventi.se/

Vid vår första träff gav vi oss uppdraget att skaffa material så billigt som möjligt. Jag tänker bygga luftsolfångare där den enda kostnaden till varje enhet blir en ny 12 volts solcell till en kostnad av ungefär 400 kronor. Min avsikt med luftsolfångarna är att värma upp och torka ut mitt kombinerade verkstadshus och vedförråd. Jag vill också få bort en del av eller hela den kostnad som två stycken eloljeelement står för under tre vintermånader när de håller temperaturen i mitt fritidshus över nollan.

Fynd från återvinningshuset Fläktar urtagna från kraftpaketet

Trävirket är inga problem för mig att ordna gratis. Där jag bor har vi både ett möbelåterbruk och ett snickeri med materialförråd där vi samlat återbrukat virke. Annars är ett besök vid närmaste byggarbetsplats ett givet utflycktsmål där du hittar vad du behöver i deras containrar. Gamla fönster står och sover i varje uthus eller lada på landet och vid renoveringar av hus kastas ofta de gamla fönstrena. Det går också att använda kanalplast som används till växthus och uterum. Jag fick trasiga skivor gratis från kommunens växthus när jag gick dit och frågade. Absorbatorn kan bestå av svart plåt som heter trapetsplåt, vilket betyder att den är veckad för att bli starkare. Veckningen gör också att plåten får en större yta som kan ta till sig värme från solen. Plåtslagerier kastar spillbitar som du kan hämta. Fläktar plockas från kasserade datorer. Fler rapporter om vårt byggande och experimenterande kommer efterhand som vårt arbete fortskrider.

Trasiga stolar Lagade stolar

Trädgårdsstolar
De containerfyndade stolarna på min uteplats var trasiga på två ställen. Egentligen behövdes bara en ny sittbräda men jag gjorde två när jag ändå var i farten för att ha en i reserv. En gammal lös sittbräda användes som mall och två nya bitar maskinsågades ut ur en fin bit torkad björk. Bitarna kanthyvlades, rundades med fil och slutligen borrades hål för fastsättning.

Ämnena i björk utsågade Kanterna hyvlas med liten hyvel

Hålen borrade Använda handverktyg

Jag sparar alltid på olika sorters spik, skruv, beslag m.m. som dyker upp. Efter 30-års samlande har det blivit en hel del. Dessa småprylar sorteras sedan efterhand i märkta plåtburkar som står på hyllor. Nu kom två av dessa väl till pass och burken med mindre gängade maskinskruvar och m
utterburken tömdes ut på köksbordet. Efter en stunds krafsande hittade jag lämpliga skruvar och passande muttrar. Sittbrädorna skruvades sedan fast.

Skruvar, muttrar och verktyg Gammal nit och ny skruv

När virket i stolarna har blivit torrt ska de borstas och skrapas så att lös färg kommer bort. Därefter får de en grundmålning med vit linoljefärg och till sist ett lager med någon kulört linoljefärg.

Färdigmonterat tygtryck

Uppsättning av tygtryck
Min dotter studerar inom området textilt konsthantverk och hade fått sålt ett tygtryck. Det föll på den stolta faderns lott att montera tygtrycket och ordna en osynlig anordning för upphängning. Jag valde att spänna fast tygtrycket på en återbrukad vitfolierad spånplatta. Jag använder nästan aldrig spånplatta till snickeriarbeten, men den här gången fick det duga. Plattan sågades till i rätt mått och de vassa kanterna rundades av med en ansatsfil. Upphängningens placering mättes ut och hål borrades på baksidan där fästena skruvades fast. Skruvarna hittade jag i min lilla plåtburk för ”Liten träskruv”.

Uppmätning för upphängning Närbild på upphängning

Verktyg som behövdes för arbetet Samlingen med små träskruv och valda skruvar

Tygtrycket lades på plats och häftades fast på baksidan med häftpistol. Det gick jättebra och jag var så nöjd…tills jag upptäckte att jag satt trycket upp och ner. Efter en stunds svärande och egenskäll var det bara att med kniv och kombinationstång ta bort alla häftorna, vända på tygstycket och häfta fast det igen. Det blev nästan lika bra igen.

Häftpistol, sax och slutförd fastsättning

Jan Gustafson-Berge

Annonser