Handlingsburen kunskap och hantverkets karaktär
Att snickra eller att hantverka handlar inte bara om teoretisk kunskap om material, verktyg, arbetsmetoder, konstruktionstekniker osv. Den teoretiska kunskapen (vetskapen) finns lagrad i hjärnans minne och en person kan veta ”allt” om ett hantverk utan att själva kunna utföra det.  Ett folkligt uttryck för detta är en person som har "tummen mitt i handen". Hantverkaren själv besitter, förutom en hel del teoretisk kunskap, det som kan kallas handlingsburen kunskap. Denna kunskap är delvis överförd direkt från andra personer, genom samtal och förevisningar och därefter tillägnad och förfinad genom praktiskt arbete och egna erfarenheter.

Hantverkande en sinnenas dans
I detta tillägnande och utförande, i själva hantverkandet använder hantverkaren sig av hela sin kropp och alla sinnen. Det är viktigt att i arbetet försöka ge akt på och utveckla dessa förnämliga hjälpmedel i form av sinnen som vi som människor har skapats med. Notera hur kroppen rör sig, hur den finner balans och hur rytmen och mönstret i de rörelser som utförs ser ut. Hantverkarens rörelser kan ses som en koreograferad dans. Fingerkänslan är oerhört viktig. Genom fingrarnas kontakt med material och verktyg strömmar information in till hjärnan och vidare ut i kroppen som svarar med ändamålsenliga handlingar. Synen hjälper oss att se färger (färgen på upphettat järn vid smide eller olika trädslags kulör), strukturer, former, volymer och mått (ögonmått). En erfaren hantverkare kan även höra en stor mängd information som berättar om arbetsmaterialens och verktygens kvalité, arbetsprocessen kan höras och förstås i de ljud som uppstår när arbetsmaterialet möter verktyget. Olika trädslag har olika klang, ett välslipat verktyg låter annorlunda än ett slitet, en maskin låter speciellt en stund innan den går sönder osv. Även lukt och smak är sinnen som finns närvarande vid ett hantverkande. Var i och med kroppen och använda alla dina sinnen så kommer hantverkandet att bli något mycket mera än att åstadkomma en användbar produkt. En mycket stor del av mänsklighetens historia har varit präglad av ett hantverkande som hjälper oss att bli till och återskapa oss som människor.

Framtidens (och nutidens) produktionsform
Att reparera, återanvända och återvinna är nyckelord i arbetet för en hållbar framtid, liksom lång livscykel, sparsamhet med materialen och minimal avfallsproduktion. Alla de här aspekterna på tillverkning kan man finna i slöjdens och hantverkets sätt att arbeta. I tidskriften Hemslöjden (2009/1) framförs dessa synpunkter av Karl Aspelund, en isländsk formgivare som undervisar i design.

Slöjdens och hantverkets metoder och traditioner innehåller modeller som är användbara i "grön" design:

De kan stå modell för energieffektivitet. Tillverkningsprocesser och verkstäder har ofta mänsklig skala och låg energiförbrukning.

Slöjd- och hantverksprodukter har högre kvalitet och håller för längre användning. Långlivade produkter som fungerar bra byts inte ut eller repareras lika ofta som andra, vilket innebär mindre förbrukning av resurser och energi.

Slöjd och hantverk användes sig gärna av material som som har låg påverkan på miljön. Tillverkningen innebär ofta användning av giftfria , hållbarhetsproducerade, återvunna eller återanvända material. Att förädla dessa material kräver lite energi.

En hantverksinriktad produktion litar ofta till lokala resurser och styrs mot lokala ekonomier. Närheten till leverantörer och kunder gör att påverkan genom frakt och lagerhållning minimeras. Den öppnar också för en snabbare reaktion på förändrad efterfrågan, vilket ger en mera effektiv tillverkning.

Slöjdens och hantverkets produkter och system innebär ofta låg avfallsproduktion och långlivad användning av material och resurser. Återanvändning, reparation och återvinning är inbyggda i traditionerna, särskilt när de växt fram i samhällen där resurserna har varit knappa.

Jag tror på hantverket som framtidens huvudsakliga produktionsform. En lämplig strategi för överlevnad och ett gott självförsörjande levnadssätt är att genast starta din egen utbildning i ett allmänt och mångsidigt hantverk och ett lite mera specialiserat. Då kan du både göra en massa saker som minskar ditt behov av att köpkonsumera och ha något att erbjuda i ditt lokala nätverk och på den lokala bytesmarknaden.

Jan Gustafson-Berge

 

Annonser