Mitt KÖPSTOPP handlar givetvis om att sluta köpa saker, främst nytillverkade föremål men även begagnade dito. Med i projektet finns också en strävan att generellt minska mängden föremål som finns i mitt liv. Denna minskning åstadkommer jag genom att i genomsnitt sortera bort ett nettoföremål varje dag under 2009. En tredje uppgift är att undersöka och utveckla alternativ till att köpa nytillverkade föremål.

I mitt köpstoppsmanifest skriver jag om ”… hur köpbehov eller behov av en vara, ett föremål eller en tjänst ska kunna mötas med andra och alternativa handlingar, beteenden och strategier än ett köp av ny vara eller tjänst med pengar. Här finns (som tur är) en mängd varianter och strategier tillgängliga och dessa kan graderas längs en skala, stege eller linje (en konsumtionslinje). I ena änden finns alternativet INGET och i andra änden finns det icke tillåtna alternativet KÖPA NYTT. Strävan är att så många handlingar som möjligt ska ligga så nära alternativet INGET som möjligt.”

Konsumtionslinjen (från bättre till sämre alternativ)
(1) Göra sig av med saker, (2) Köpa ingenting alls (analysera, ifrågasätta och minimera behov), (3) Använda det som redan finns (köra allt i botten, göra slut på saker), (4) Tillverka själv av material som inte är nyköpt (laga, renovera och förändra), (5) Skaffa föremål gratis (från vänner, container, återbruk, källsorteringsrum, soptippar, rivningshus m.m.), (6) Självförsörjning i olika grad (odling, hantverk, energi osv.), (7) Gemensamt/kollektivt användande, (8) Byteshandel med vara eller tjänst (utan pengar inblandade), (9) Köpa begagnat, (10) Köpa tjänst av vänkrets eller lokalsamhälle (svart, grönt eller vitt), (11) Köpa ekologiskt och rättvisemärkt, (12) Köpa lokalproducerat, (13) Köpa regionalt producerat samt (14) Köpa nytt med dålig kvalité utan reflektion alls.

Den exakta placeringen i nummerordningen kan givetvis variera något och diskuteras från fall till fall. Det är inte alltid helt glasklart vad som är det absolut bästa alternativet. Men det handlar då om att position 6 och 8 kanske kan byta plats ibland, men nästan aldrig position 2 och 14.

Hantverk
Under månaden mars kommer jag att arbeta extra koncentrerat kring punkt 4, dvs. tillverka föremål själv av material som inte är nyköpt. I detta finns också handlingar som att laga, renovera och förändra redan existerande föremål. Även punkt 6, som handlar om självförsörjning, hör till månadens tema. Både under den här månaden och resten av året kommer jag att i bild och text rapportera om tillfällen när jag hantverkat.
Jag kommer att träna och utveckla mig inom delar av det textila hantverket och då framförallt stickning samt sömnad för hand och med symaskin.
Jag ska också under året utforska och lära mig något hantverk jag inte är bra på.

Precis som ett köpstopp är en vägran att ställa upp på vår tids vansinniga konsumtionssamhälle är utövandet av olika hantverk en vägran att ställa upp på det vansinniga industriellt baserade produktionssamhället. Vägra vara en vara på marknaden, våga vilja växa vidare!

Jan Gustafson-Berge

Annonser