Gåvor och presenter är ett kapitel för sig. Att ge och ta emot är laddat med betydelser bortom själva gåvan vilket kan göra det extra svårt att förändra. Olika sociala och kulturella spelregler styr våra handlingar och vårt tänkande mer än vi ibland tror. Att vi dessutom lever i en samhällskultur som är starkt materialistisk, dvs. där vi som individer ofta definierar vårt värde och vår tillhörighet genom föremål, gör det ytterligare komplicerat. Gåvor kan vara underbara, användbara, önskade och etablera positiva energirelationer mellan givaren och mottagaren. De kan också vara förskräckliga, ofunktionella, oönskade och skapa destruktiva relationer.

Festliga prövningar
För mig är perioden kring nyår extra intensiv då det först är jul, därefter fyllde jag år den 30/12 (och dessutom 50 år) och sedan är det min hustrus födelsedag den 6/1. Jag har därför haft de verkliga förutsättningarna för att kunna fundera kring detta med gåvor och pröva några nya alternativ.

Julen med sin tillhörande extra konsumtion och fenomenet julklappar kan få stå som symbol för vårt samhälles materialism. Visserligen ägde den senaste julen rum 2008, men den får vara med som exempelgivare och inspiration inför kommande jul. På sidan ”Jul igen” finns följande att läsa:

”Försäljningen i detaljhandeln beräknas i december månad att uppgå till 61 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 2,5 procent jämfört med december 2007 och en betydligt långsammare tillväxttakt än vi har vant oss vid under några år. Med årets prognos kommer decemberförsäljningen att för första gången överstiga 60 miljarder kronor, vilket är 13,8 miljarder kronor mer jämfört med snittet för övriga månader under året. I genomsnitt kommer varje svensk att köpa varor i handeln för 6 600 kronor, vilket är nästan 1 500 kronor mer än övriga månader under året.”

Familjens julafton
I vår familj, bestående av fem vuxna personer, valde vi att under julen 2008 tona ner antalet julklappar och dess inköpssumma. Var och en fick ge EN julklapp till var och en av de andra och de fick kosta högst 100 kronor vardera. Jag gav min fru böcker från olika andrahands-affärer skrivna av Ngaio Marsh. Mina barn fick en lila skjorta från Myrorna, ett stort paket fina CD-skivor jag plockat från min skivsamling samt två stycken energisparlampor. Resultatet blev skimrande, det blev en extra utmaning att hitta något för den föreskrivna summan och vi rimmade till paketen och hade det lika trevligt som vanligt.

50-års fest
Mitt 50-årsfirande blev en utmaning som sträcker sig in i det nuvarande året. Här handlar det istället om att förhålla sig till gåvans mottagande och hur den ska hanteras efter festen. De allra flesta gäster kände mig och jag tycker att de i stort gav mig gåvor som jag uppskattade. Det finns dock många historier om gåvor som krokar mottagaren på olika sätt. Bara att se dem ger upphov till obehagliga känslor då de kanske väcker minnen om hemska händelser och personer. En del vågar inte ta bort gåvan ur sina liv beroende på dess starka bindande kraft till givaren. Ibland göms gåvan undan och plockas fram när givaren kommer på besök. Det kan kännas oförskämt och otacksamt att kassera en gåva och ju mer de kostat desto värre. Jag fick några sådana gåvor och dessa kommer utan pardon att hamna på listan över utrensade föremål som jag kommer att publicera vid varje månadsskifte.

Födelsedag
Min hustrus födelsedag blev en något större utmaning. Födelsedagen är en viktig och betydelsefull händelse för min fru, grundad i personhistoriska förhållanden. Vi har haft som tradition att ge varandra många presenter och efterhand som vår ekonomiska bärkraft ökat har också gåvornas ekonomiska kostnad ökat. Nu skulle jag alltså hitta en kompromiss mellan mitt köpstopp och traditionen. Jag fortsatte på boktemat och köpte ett gäng böcker på Myrorna och ett antikvariat och en av förra årets presenter uppgraderades då samlingen av pärlor, smyckestråd och silverbeslag sammanfogades till tre olika halsband. Jag gick igenom alla våra fotografier som finns i datorn och valde ut extra fina familj- och släktbilder. Dessa beskärdes, gjordes om till svartvitt, förminskades, las upp på 4 stycken A4-sidor och skrevs ut på fotopapper. Jag gav också bort två ”presentkort” med tjänster. Det ena var en ”biologisk bakmaskin” som innebär att jag erbjuder mig att baka allt matbröd till familjen under 2009. Det andra var en ”superspecial romantisk helkväll” där jag på begäran tar hand om min hustru på bästa tänkbara sätt.

Några av de begagnade böckerna Kikarkompromissen

Avsteget från köpstoppet blev i detta fall ett inköp av en ny kikare (ZENITH Nature 8×52). Min hustru är gammal fältbiolog och som sådan starkt fågelintresserad. Nu har vi genom vårt fritidshus hamnat på en plats med en stor mångfald av fåglar som det är av intresse för oss att studera. Föremål till vårt fritidshus tillhör visserligen delvis undantagen i mitt köpstopp, men jag tänker ändå balansera upp detta inköp med att skänka en högkvalitativ slagborrmaskin av märket HILTI till kollektivhuset Stolplyckans snickerilokal.

Jan Gustafson-Berge