Din uppgift är att stanna och vända det stora och tunga hjulet som snurrar åt fel håll. Föreställ dig ett mycket stort och tungt hjul som snurrar runt en axel. Hjulet kan vara hela ditt liv eller delar av det. På många områden känner du att hjulet snurrar åt fel håll. Men du upplever hjulet som omöjligt att stoppa, det snurrar obönhörligt vidare styrt av sin egen tyngd och kraft. Du ser dig som en kidnappad passagerare, fastspänd och utan energi att göra dig fri. Du ser ingen utväg och i hjulets nuvarande rörelseriktning ser du undergång och död!

Dödandets närvaro

Du ska nu tänka annorlunda. Ditt omedelbara mål är inte att stoppa hjulet, utan att få det att snurra aningen långsammare samtidigt som du också försvagar den kraft som får hjulet att snurra åt fel håll. På samma gång ökar du din egen kraft. Med denna strategi kan du på lite längre sikt få hjulet att tappa fart tills det faktiskt en dag stannar och står helt stilla.

På toppen av hjulet i morgonsolen

En morgon när solen långsamt stiger upp står du på toppen av det gigantiska hjulet och spanar åt olika håll. Du ser ut över det landskap som du nu tänker lämna. Det är disigt av smutsig luft, över bergen breder kalhyggen ut sig, det stiger rök från stora skogsbränder och sönderfallande städer, de stora åkrarna växer igen, det råder torka och sjöarna är livlösa. Du hör mullret från gigantiska och destruktiva maskiner.

Ett levande natur- och kulturlandskap

Du vänder dig åt andra hållet och ser ett helt annorlunda landskap. Det är varierat och fyllt av mångfald. Luften är klar och frisk. Allt verkar vara fullt av liv och det vibrerar av långsam rörelse. Här och där kan du ana öppningar i skogen där samhällen, byar och mindre gårdar är placerade. Du hör läten från vilda djur och stillsamma ljud från människors aktiviteter. Rök stiger upp från husens skorstenar. Från ett av husen stiger ingen rök upp och du får en känsla av att huset och platsen det lånar kallar på dig. Du fylls av livsenergi och du har nu ett mål att sträva mot. Hjulet känns inte tungt längre. Du lutar dig en aning framåt och det börjar sakta snurra åt det andra hållet. Väl nere på marken hoppar du av hjulet och börja vandra mot din nya plats på jorden.

Jan Gustafson-Berge