Jag kommer här på bloggen att framöver i ord och bild rapportera från ett projekt som kombinerar vildmarksliv, enkelt friluftsliv, återförvildande, överlevnadskunskap, hantverk och konst. VANDRARNA är namnet på detta vandringsprojekt i yttre och inre landskap. Vandringarna sker i det område i Linköpings kommun som kallas för Tinnerö eklandskap.

Rosenkällasjön med utsiktstorn Rosenkällasjön med småöar för fåglarna

Under 2002 genomförde jag ett vandringsprojekt som kallades VÄSEN och under en kortare period under 2004 genomförde jag en förstudie till ett icke fullbordat projekt som kallades Lägerplatsen. Detta nya projekt bygger delvis vidare på de två tidigare. Nu ligger tyngdpunkten på att utveckla min egen överlevnadskunskap. Projektet genomförs också med en konstnärlig målsättning och ska resultera i tillverkade föremål, texter och fotografier.

Jag vill med det här projektet:

1. Lära känna Tinnerö-området ytterligare inför kommande egna kurser i överlevnadskunskap.

2. Utforska kroppens reaktioner som ett resultat av att vara ute länge (8-10 timmar) under rörelse i terräng, med enkel utrustning och dålig näringstillförsel.

3. Verklighetsanpassa och skapa autencitet genom minimal utrustning. Utrustningen består av vardagliga kläder och skor, kniv, tändstickor eller tändare samt två liter dricksvatten i plastflaskor. Kamera, papper, penna och karta finns med för dokumentation. Om jag vill få i mig något annat än vatten under vandringens gång måste jag ordna det ute i fält.

Vandring med lätt packning

4. Efter hand tillverka utrustning av material som hittas under vandringarna. Materialet kan både vara av naturligt ursprung eller utgöras av moderna industriprodukter. Den tillverkade utrustningen består både av sådana föremål som verkligen behövs och mera fiktiva sådana. Den tillverkade utrustningen och visst upphittat material ingår i projektets konstnärliga del. Utrustning får endast konstrueras i fält med hjälp av kniven och de övriga verktyg som tillverkas av upphittat material.

5. Utveckla min färdighet i enkelt och ursprungligt hantverk. Här finns trådar till forntida teknik och experimentell arkeologi. Jag vill visa på och stimulera till kreativ användning av moderna material i form av skräp och borttappade föremål, i kombination med naturmaterial av olika slag.

6. Utveckla min teoretiska och praktiska kunskap om växters bruk i överlevnadssammanhang. Under vandringarna insamlas och prövas växter som föda, dryck, krydda, medicin m.m.

Den pedagogiska utgångspunkten är att försätta mig själv i en lärande situation (Det är svårt att spela schack med sig själv!). Situationen ska innebära ett visst mått av tvång och begränsningar, vilket under skapligt trygga omständigheter, möjliggör en icke planerad utveckling av ny kunskap.

Vandringarna gör att behov av studier uppstår. Studierna ger i sin tur uppslag till nya uppgifter att lösa och nya försök att pröva. Vandringarna föder också tankar, funderingar, filosofiska resonemang och en ny medvetenhet.

Jag inbjuder också dig som är intresserad att vara medvandrare. Kontakta mig genom min mejl (eldoga@passagen.se) så får du reda på när nästa vandring äger rum. För att få vara med måste du acceptera ovanstående principer för projektet.

Jan Gustafson-Berge

Annonser